มีนาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มข.-ทีเส็บ แนะแนวครูอีสาน ร่วมพัฒนาบุคลากรสายไมซ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชื่นจิตร อังวราวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอีเว้นท์และอุตสาหกรรมบริการแบบครบวงจร (HEPSAC) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) อ่านต่อ…

มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จับมือ ม.ศรีปทุม มุ่งพัฒนาบัณฑิตคุณภาพสู่อุตสาหกรรมไมซ์ไทยในระดับสากล

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม จับมือบริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทีม K ร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่อุตสาหกรรมไมซ์ไทยในระดับสากลดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.ปณต อัศวชัย อ่านต่อ…

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม “โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 11”

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัด "โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 11" ขึ้น เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชน ได้เรียนรู้การขับเครื่องบินร่วมกับครูและศิษย์การบิน เรียนรู้วิชาภาคพื้น และได้ฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 3 4 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ อ่านต่อ…