มีนาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยเผยความสำเร็จ โครงการ “ฟาร์มสุขภาพของหนู” สานต่อเด็กไทยให้ได้รับโภชนาการที่ดี ครอบคลุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 16 แห่ง

ปัจจุบันทุพโภชนาการหรือภาวะขาดสารอาหารในเด็กยังคงเป็นปัญหาสำคัญของหลายประเทศทั่วโลก จากการขาดความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการและความสามารถของพ่อแม่ในการดูแลเรื่องสารอาหารที่มีประโยชน์ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี รวมถึงในประเทศไทยเอง จากผลสำรวจพบว่า เด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ขวบ มีภาวะเตี้ยแคระแกร็นถึงร้อยละ 10.5 อ่านต่อ…

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้! บทเรียนในความมืด และ Dialogue in the dark นศ.ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยการจัดกิจกรรมโครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการ บทเรียนในความมืด และ Dialogue in the dark ณ จามจุรีสแควร์ กรุงเทพฯอาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะดิจิทัลมีเดีย อ่านต่อ…

นศ.บริหารธุรกิจ SPU บุก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เรียนรู้กระบวนการทำงานคลังกระจายสินค้า

อาจารย์อภิชญา พิภวากร อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานของคลังกระจายสินค้า คลัง DC5 สุวรรณภูมิ และ CDC (สินค้า Chilled) ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา จัดงานส่งเสริมความรักสามัคคีฯ ดึงตัวแทน 62 หมู่บ้าน ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคีฯ ดึงผู้นำ 62 หมู่บ้าน พื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง สตูล ร่วมวางแนวทางสร้างชุมชนเข้มแข็งผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา นำ นศ.เกษตร อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำนักศึกษาลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนวพระบรมราโชบาย พร้อมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรเข้าใจวิธีคัดเลือก-เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ช่วยลดต้นทุนผลิตดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ อ่านต่อ…

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้! ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา กับ นศ.การจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ SPU

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เปิดโลกทัศน์อุตสาหกรรมการบิน เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานในส่วนต่างๆของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาอาจารย์นิธนา เมลืองนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน อ่านต่อ…

ชมการสาธิต ประดิษฐ์งานศิลป์โบราณ อาหารชาติพันธุ์ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย”

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรรองศาสตราจารย์ อ่านต่อ…

สาธิตกรุงเทพธนฯ นำหนูๆ เป็นเชฟตัวน้อย สร้างทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกับผู้อื่น

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดย ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการค่ายวิชาการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (Multiple Intelligences Smart And Smile Camp) เพื่อส่งเสริมนักเรียนในด้านวิชาการสาขาต่างๆ สร้างทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ อ่านต่อ…