มีนาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ผ้าหาดเสี้ยว มิติใหม่แห่งภูมิปัญญาไทย จากผ้าโบราณสุดวิจิตร “สุนทรี” สู่ความร่วมสมัยในแบบสากล “suntree”

"ผ้าจกเหมาะกับผู้สูงอายุ และสวมใส่ได้เฉพาะพิธีสำคัญ ๆ เท่านั้นแหละ" คือความจดจำฝังหัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไร มาถึงปัจจุบันผ้าจกคือผ้าทอที่สวมใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส ทั้งยังเป็นข้าวของเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่งที่โดดเด่น แปลกตา สง่างาม ล้ำสมัย ในแวดวงสากลกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยมหิดลยกระดับคุณภาพหลักสูตรรับมาตรฐานอาเซียนพร้อมเผย 7 หลักสูตรคุณภาพ AUN-QA

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนา คชเสนี รักษาการประธานคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Acting Chairperson of AUN-QA Council) อ่านต่อ…

ราชมงคลพระนครจับมือออสเตรเลีย จัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 10 ชูงานวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน-ท้าทายสังคมดิจิทัล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับ Deakin University ประเทศเครือรัฐออสเตรเลียจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ (The 10th RMUTP International : Science, Technology and Innovation for อ่านต่อ…

มทร.ธัญบุรี ลุยต่อรับเด็กถูกรีไทร์กลับเข้าเรียน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยยังคงเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ถูกรีไทร์กลับเข้าเรียน ถือเป็นปีที่ 2 ของการดำเนินการในเรื่องนี้ หลังจากปีการศึกษา2561 ที่ได้เริ่มโครงการครั้งแรก ซึ่งได้ผลตอบรับออกมาดีมาก อ่านต่อ…

มจธ. จับมือ สวทช. ร่วมพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปั้นหลักสูตรนำร่อง ตอบยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมมุ่งยกระดับความรู้ความสามารถและทักษะในระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง นำร่องพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ มจธ. ในสาขาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ อ่านต่อ…

มทร.ธัญบุรี วิจัย ‘หมูส้ม’ เสริมข้าวยีสต์แดง

อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี วิจัยและพัฒนา ‘หมูส้มเสริมด้วยข้าวยีสต์แดง’ ให้สีสวย ปลอดภัย เพิ่มคุณค่าอาหาร และลดโคเลสเตอรอล คว้ารางวัลวิจัยนานาชาติเหรียญเงิน ประเทศจีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อ่านต่อ…

ด่านขุนทด-วินด์ฯ รวมพลัง “ปั่นเพื่อน้อง” ช่วยนักเรียนยากจน

อำเภอด่านขุนทด จับมือกับภาคธุรกิจเอกชนพลังงานลม จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลมห้วยบง ประจำปี 2562" เชิญชวนประชาชนมาร่วมสมัครปั่นจักรยานระดมเงินไปบริจาคเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนฐานะยากจน ผลปรากฎประสบความสำเร็จด้วยดี มีนักปั่นเข้าร่วมงานถึง 500 รายโครงการ "ปั่นเพื่อน้อง อ่านต่อ…

แคมป์ติว ”ซีพี-เมจิ เทนไซ รุ่น 5” ติวสด เสริมแรง! พร้อมฟิต พิชิตข้อสอบเข้า ม.1 กับ 5 ติวเตอร์ชั้นนำ

แคมป์ติว "ซีพี-เมจิ เทนไซ รุ่น 5" ติวสด เสริมแรง! พร้อมฟิต พิชิตข้อสอบเข้า ม.1 กับ 5 ติวเตอร์ชั้นนำด้วยกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมในทุกๆ ปี ทาง "ซีพี-เมจิ เทนไซ ติวสด เสริมแรง พร้อมฟิต พิชิต ม.1" อีกหนึ่งเวทีที่ขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: MSC เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจำนวน 56 คน จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบัญชี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน อ่านต่อ…

“ดีเจนัฏฐ์ ชัชวิณทร์” นักประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลนักสื่อสารมวลชน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

"ดีเจนัฏฐ์ ชัชวิณทร์" นักประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มรภ.สงขลา รับรางวัลนักสื่อสารมวลชน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น เวทีสยามนครีสโตย เจ้าตัวเผยเคล็ดลับความสำเร็จ ทำงานด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ ยึดถือจรรยาบรรณ พร้อมมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมนายเอกมาศ สงสว่าง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ทรูไอดี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี (ที่ 2 จากขวา) และทรูไอดี โดย นายสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรูดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด(ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ อ่านต่อ…