กุมภาพันธ์ 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

มีนาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ภาพข่าว: บัญชี SPU Professional ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม @สสส.

ดร.พิเชษฐ์ โสภาพงษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองเอก วรรณพฤกษ์ อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ด้วยการเป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอดความรู้ด้านการบัญชี ในหัวข้อ "การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ" ให้กับผู้รับทุนจาก อ่านต่อ…

ติดอาวุธเด็ก บัญชี SPU! นำเสนอกลยุทธ์ต้นทุนอย่างไรให้โดนใจผู้บริหาร

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ติดอาวุธนักศึกษาคณะบัญชี ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย คุณเอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล ที่ปรึกษาอิสระ บริษัทเอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้ การบริหารต้นทุนสำหรับภาคอุตสาหกรรม ในหัวข้อ "นำเสนอกลยุทธ์ต้นทุนอย่างไรให้โดนใจผู้บริหาร" ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าเกียรติยศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

ในนามคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองทุกระดับชั้น ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการพิศณุ ศรีพล ในโอกาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2561 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม หรือประเทศชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 61 ปี อ่านต่อ…

ม.รามคำแหง ร่วมมือ 8 สถาบันชั้นนำ จัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ 8 สถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ่านต่อ…

ขอแสดงความยินดีกับสถาบันการบินพลเรือนที่ผ่านการตรวจประเมิน สามารถรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกประเภท Full Member ในโครงการ TRAINAIR PLUS จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เป็นวาระที่ 3

พลเรือตรีปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Herve Touron, Manager, Training Assessments and Consulting Unit, Global Aviation Training Office, Office of the Secretary General ICAO และ Professor Dr. Paul อ่านต่อ…

ม. เซนต์จอร์จ เกรเนดา และวิทยาลัยนานาชาติ ม. มหิดล ร่วมลงนามข้อตกลง เปิดโปรแกรมทางเลือกสำหรับนักศึกษาไทยเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรแพทย์อินเตอร์

ม. เซนต์จอร์จ เกรเนดา และวิทยาลัยนานาชาติ ม. มหิดล ร่วมลงนามข้อตกลง เปิดโปรแกรมทางเลือกสำหรับนักศึกษาไทยเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรแพทย์อินเตอร์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ม. มหิดล สามารถเรียนปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรอินเตอร์ ที่ ม. เซนต์จอร์จเมื่อเร็วๆนี้ ม. เซนต์จอร์จ อ่านต่อ…

มธ. จัดแถลงข่าวเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมหลักสูตรรีเทรนนิ่ง ได้ปริญญาอีกครั้งหลังอายุ 60

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญร่วมแถลงข่าว เปิดตัวโรงเรียนผู้สูงอายุ และคอร์สรีเทรนนิ่ง หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุวัยเกษียณ พร้อมไฮไลท์หลักสูตรที่จะทำให้รับปริญญาอีกครั้ง หลังอายุ 60 พร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 12.00 น. ณ ห้องประชุมนิคม จันทรวิทุร อาคารเอนกประสงค์ 1 อ่านต่อ…

ม.ศรีปทุมสุดเจ๋ง ผนึกรัฐ-เอกชน 10 หน่วยงานด้านโลจิสติกส์ชั้นนำ สร้างคนโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามกับทางภาครัฐและเอกชน รวม 10 หน่วยงาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรด้านโลจิสติกส์พันธ์ใหม่ ในการผลักดัน ส่งเสริม พัฒนา และเตรียมความพร้อมต่อบุคคลากรของประเทศไทย รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Logistics 4.0 และ อ่านต่อ…

แคนาดาก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของผู้สอบ IELTS

แคนาดากำลังก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับผู้สอบ IELTS ที่ต้องการจะไปทำงาน เรียน หรือโยกย้ายถิ่นฐานไปยังต่างประเทศ โดยจากการสำรวจความคิดเห็นทั่วโลกเมื่อไม่นานมานี้ แคนาดาถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่สองรองจากสหรัฐอเมริกาในฐานะจุดหมายปลายทางในฝันของผู้ที่ต้องการโยกย้ายถิ่นฐาน อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ GC ผุดไอเดียจัดตั้งระบบธนาคารขยะรีไซเคิลออนไลน์ นำร่องโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง มุ่งบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี (GC) ประกาศความร่วมมือโครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อตอกย้ำพันธกิจในการร่วมแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในประเทศ พร้อมร่วมมือพัฒนาระบบธนาคารขยะรีไซเคิลออนไลน์ อ่านต่อ…

ทีโอเอ และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษานักเรียนสังกัด กทม. ประจำปี 2561 โดยปีนี้จัดยิ่งใหญ่ มอบทุนนักเรียนรวมกว่า 2,100 ทุน

คุณประจักษ์ คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ร่วมกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1) ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีผลการเรียนดี อ่านต่อ…

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการ TCAS รอบที่ 4

วันนี้ (11 มิถุนายน 2561) เวลา 08.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู อ่านต่อ…

ภาพข่าว: หัวเว่ย นำนักศึษา 10 คน ที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ SEEDS FOR THE FUTURE ICT China Study Trip 2018 ไปศึกษาดูงานและเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่จีน 2สัปดาห์

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำนักศึกษาศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ SEEDS FOR THE FUTURE ICT China Study Trip 2018 จำนวน 10 คน เดินทางไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่เมืองปักกิ่ง อ่านต่อ…

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พัฒนาเด็กชายขอบไทย-กัมพูชา ให้อ่านออกเขียนได้

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และนายสุชิต ชมภูวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ อ.โนนดินแดง อ.ละหานทราย และ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ อ่านต่อ…

เริ่มแล้ว!! พีไอเอ็ม Mini Open House พาทัวร์ทุกซอก ทุกมุม ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

กลับมาอีกครั้ง Mini Open House ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดให้ตามคำเรียกร้อง! เลือกเรียนที่ใช่ ได้ข้อมูลคณะที่ตรงใจ รวมตัวกับเพื่อนๆ ประมาณ 10 คน แล้วเจอกันที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ถนนแจ้งวัฒนะ มารู้จักให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น สัมผัสรูปแบบการเรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติงาน หรือ อ่านต่อ…

รองอธิการฯ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ต้อนรับ ผอ.สถาบันขงจื๊อภูเก็ต คุยแนวทางความร่วมมือสองหน่วยงาน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้การต้อนรับ ดร.เฉิน เซียวต๋า ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ โดยได้มีการพูดคุยเรื่องแนวทางการบริหารงานสถาบันขงจื๊อที่วิทยาเขตตรัง อ่านต่อ…

Gossip News: โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 12

ก้าวสู่ปีที่ 12 แล้วสำหรับโครงการดีๆ อย่าง "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ซึ่งปีนี้ นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ยังคงสานต่อเจตนารมณ์ที่จะเพาะพันธุ์ต้นกล้าสีขาวที่หมายถึงเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้คู่คุณธรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มธ.เปิดตัวโรงเรียนอนาคต พัฒนาผู้นำ “โรงเรียนอนาคต” โปรเจ็กต์ใหม่ของธรรมศาสตร์ สร้างผู้นำรุ่นใหม่รับมือความเปลี่ยนแปลง

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนกลาง) รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่สองจากขวา) ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มธ. (ที่หนึ่งจากขวา) คุณสตีเน่อ คลัพเพอร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท อ่านต่อ…

“กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 12 ชวนเยาวชนสร้างสรรค์โครงงานพลิกฟื้นชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ พร้อมทุนการศึกษา 2.3 ล้าน

ธนาคารกรุงไทย ร่วมสนับสนุนเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้คู่คุณธรรม และรู้จักนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ผ่านโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ปีที่ 12 โดยเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. ทั่วประเทศ ส่งโครงงานการดำเนินธุรกิจ พลิกฟื้นชุมชน ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง อ่านต่อ…

ท่านเสรี ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ศรีปทุม บริจาคเงิน 4 ล้านประเดิมก้อนแรกสร้าง ศูนย์ปฏิบัติธรรมบรรณรุจิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอก ดร. เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริจาคเงินจำนวน 4 ล้านบาทประเดิมก้อนแรก เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์ฝึกสมาธิบรรณรุจิ บนที่ดินจำนวน 19 ไร่ ณ บ้านเขาน้อย หมู่ 6 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าว จะมีศาลาแสดงธรรม อ่านต่อ…