กุมภาพันธ์ 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

มีนาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ปฏิรูประบบมาตรฐานความปลอดภัย เสริมแกร่งการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย

ปฏิรูประบบมาตรฐานความปลอดภัยและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อชีวิตและความปลอดภัยของทุกชีวิต เสริมความแข็งแกร่งของการท่องเที่ยวไทยและเศรษฐกิจไทย 11.30 น. 8 ก.ค. 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วทส.จัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีระดับนานาชาติ

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส. หรือ STC) จัดการประชุมวิชาการ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (4th TECHCON2018 and 2nd ITECH2018) ในหัวข้อ "การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน" อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธรรมศาสตร์ ร่วมมือเอกชน เปิด “โรงเรียนอนาคต”

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนกลาง) รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 4 จากซ้าย) และผศ.ปกป้อง จันวิทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิวันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด (คนซ้าย) ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว "โรงเรียนอนาคต" ค่ายพัฒนาเยาวชน อ่านต่อ…

เยาวชน ยิ้มร่า “เรียนวิชาสังคมไม่มีเบื่อ” ไปกับ “มิวเซียมติดล้อ” ด้านครูประถม แนะ เที่ยวพิพิธภัณฑ์ ช่วยให้เด็กเรียนเข้าใจง่ายกว่าเดิม

หากกล่าวถึง ‘วิชาสังคม’ คงเป็นหนึ่งในวิชาที่หลายคนขยาด ต้องส่ายหน้าไปตามๆ กัน ทั้งเนื้อหาที่เยอะ ไม่ว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ไปจนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกระบวนการการเรียนรู้ในห้องเรียน ในหนังสือเพียงอย่างเดียวนั้น อ่านต่อ…

วอร์มอัพ 22 ทีมผู้กล้า!! Domino Challenge กล้า!! ท้าล้ม ครั้งที่ 2 @สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม 19-20 ก.ค.61 นี้.. สนุกแน่!!!

เหล่าผู้กล้า…น้องๆจากโรงเรียนต่างๆที่ผ่านเข้ารอบ 22 ทีม ในการแข่ง Domino Challenge กล้า!! ท้าล้ม ครั้งที่ 2 เข้ารับฟังรายละเอียดต่างๆ พร้อมรับหัวข้อการประกวด การจัดทำ Mind Map อย่างถูกวิธี จากอาจารย์ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อ่านต่อ…

ข่าวประกวดดนตรี การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน

ประกาศเปิดรับสมัคร การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน ประจำปี 2562 BSRU Marching Band Competition 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน โดยการประกวดมีด้วยกัน 5 Divisions ประกอบด้วย- การประกวดประเภทแปรขบวน (Display band) 2 Divisions.- การประกวดประเภทมาร์ชชิ่งพาเหรด (Marching band) 1 Division- การประกวดประเภทเพอคัสชั่น อ่านต่อ…

บทความวิชาการ วารสารสารสนเทศ TCI กลุ่ม 2

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับบทความวิจัย บทความปริทัศน์ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ จิตวิทยา สังคมวิทยา กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ การท่องเที่ยว ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสารสนเทศ (Journal of Information) (TCI กลุ่ม 2) อ่านต่อ…

ศิลปวัฒนธรรม รับบทความองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ ตีพิมพ์ลงในวารสาร "ทีทัศน์วัฒนธรรม" ปีที่ 17 (พ.ศ. 2561) สามารถส่งบทความได้ที่ http://culture.bsru.ac.th/ejournal/ อ่านต่อ…

ราชมงคลพระนครเปิดเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ สร้างเครือข่ายวิศวกร

มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครเตรียมพร้อมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ หวังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและพัฒนานักวิศวกรรม จัดขึ้นในวันที่ 11-13 กรกฎาคม นี้!! ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับศศินทร์ฯ แสดงความยินดีผู้ชนะรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจากการประกวด SCB Future Leader Challenge 2018 โครงการประกวดกรณีศึกษาธุรกิจสำหรับนักศึกษาปริญญาโท

คุณพรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief People Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ และศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค รองผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับทีม Shooting Stars จากมหาวิทยาลัย National อ่านต่อ…

เปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้! เด็กวิทยาลัยการบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม @ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง นักศึกษาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม เปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการเรียน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา, เรือหลวงจักรีนฤเบศร์ และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรืออาจารย์พิสุทธิ์ รัตนแสนวงษ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดแล้ว! โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ…

เปิดเวที “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ปี 2561 ครั้งแรก! กับการแข่งขันอ่านอักษรเบรลล์ของผู้บกพร่องทางการมองเห็น

ธนาคารธนชาตเปิดเวทีโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ปี 2561 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับความสนใจล้นหลาม จำนวนผู้สมัครเพิ่มทุกปี ปีนี้พิเศษ เปิดโอกาสเยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็นเข้าร่วมแข่งขัน อ่านอักษรเบรลล์ครั้งแรก อ่านต่อ…

สถาปัตย์ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. จัดโครงการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม “กันตัง VERNADOC

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ที่ สถานีรถไฟกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดนิทรรศการส่งเสริมคุณค่า ภูมิปัญญาและมรดกชุมชน "กันตังบ้านเรา" โดยเป็นความร่วมมือของ อ่านต่อ…

ย้อนอดีตสู่โลกที่ปราศจากสังคมออนไลน์ของเด็กหญิงม่าเหมี่ยว วรรณกรรมเยาวชนน้ำดีที่คนทุกวัยควรอ่าน

คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ในยุคนี้เราจะได้ยินคำพูดที่กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและการหยิบยกเรื่องราวในอดีตมาเปรียบเทียบ การเริ่มต้นบทสนทนาด้วย "สมัยก่อนนะ…" หรือ "ตอนแม่อายุเท่าหนูนะ…" ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในทุกสังคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ ที่แรกในประเทศไทยรับมอบหนังสือชุด “ซิงหวินต้าซือเฉวี่ยนจี๋”

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ที่แรกในประเทศไทยรับมอบหนังสือชุด "ซิงหวินต้าซือเฉวี่ยนจี๋" จำนวน 365 เล่ม หนังสือที่รวบรวมผลงานของพระมหาเถระซิงหวินผู้มีคุณูปการต่อพุทธศาสนา เจ้าอาวาสวัดโฝวกวงซัน (วัดต้นแบบของไต้หวัน) สาธารณรัฐจีน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อ่านต่อ…

กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในหัวข้อ “Thai Youth in the Era of Thailand 4.0”

คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในหัวข้อ "Thai Youth in the Era of Thailand 4.0" เนื่องในงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 13 วันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ เดินหน้ารณรงค์ลดขยะพลาสติกในสถาบันการศึกษา 27 แห่ง

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ 27 สถาบันการศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย นำโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อรณรงค์ลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในร้านเซเว่น อ่านต่อ…

มข.คว้ารางวัล IP Champion ประจำปี 2561 ด้านองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาอุดมศึกษา

รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยภายหลังเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล IP Champion ประจำปี 2561 ด้านองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาอุดมศึกษา จากนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กลุ่มทรู จับมือ ม.หอการค้าไทย สร้างเด็กหัวการค้ายุคดิจิทัล เรียนด้วยไอแพดใหม่ล่าสุด

ทรูบิสิเนส สนับสนุนภาคการศึกษาเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดย นายพิชิต ธันโยดม (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร และ นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านภาครัฐและภาคการศึกษา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งมอบไอแพดรุ่นล่าสุดให้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย อ่านต่อ…