มีนาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

นิเทศศาสตร์ SPU ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมงาน คนไทย หัวใจไท ครั้งที่ ๑๑

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าชมงานคนไทย หัวใจไท ครั้งที่๑๑!!พบกับการออกร้าน ตลาดบก ตลาดน้ำ ร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์ มรดกไทย กิจกรรมการแสดงลานวัฒนธรรมไทย ร่วมชมความสามารถของคนรุ่นใหม่ทั้ง 3 ระดับชั้น กับการประกวด "หนูน้อยหัวใจไทย" "เพลงไทยหัวใจไทย" และ อ่านต่อ…

ครูโอม ศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม! ในงาน THANK YOU AWARD 2018

ครูโอม สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ภายใต้กิจกรรมการบรรยายพิเศษ โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากร หัวข้อ "Performing Arts For Organization" ให้กับงาน THANK YOU AWARD 2018 ภายในงาน THANK YOU AWARD 2018 อ่านต่อ…

กระทรวงวิทย์ ฯ ผนึกกำลัง ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ จัดการแข่งขัน “CanSat Thailand 2018” ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านสะเต็มศึกษา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) อ่านต่อ…

ยูนิเซฟ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสะท้อนเสียงของเยาวชนในทุกมิติผ่านศิลปะการแสดง

เพราะเสียงของเด็กและเยาวชนชาวไทยทุกคนมีความหมาย ในการเป็นกำลังสำคัญที่สามารถกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศได้ ไม่แพ้เสียงของผู้ใหญ่ โครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย (U-Report Thailand) ภายใต้การสนับสนุนขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกระบอกเสียงแก่เยาวชนรุ่นใหม่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงลงนามความร่วมมือ ควินท์ เรล์ม พัฒนาวิชาการ พร้อมปั้นบุคลากร สอดรับโครงการควินทิลเลียน เบิร์ก ตั้งเป้า จ.ราชบุรี เป็นจุดหมายใหม่ของโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ปริญญา โกวิทย์วิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควินท์ เรล์ม ร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อพัฒนาวิชาการให้สอดคล้องเท่าทันกับโลกยุคใหม่ พร้อมสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ อ่านต่อ…

ครูโอม PA SPU! กับบทบาทคณะกรรมการตัดสิน รอบชิงชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ LOVE SCORE

ครูโอม สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในรับเกียรติเป็นคระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าตัดสินการประกวดแข่งขันขับร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ รอบชิงชนะเลิศ เรื่อง LOVE SCORE ซึ่งจะออกฉายทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเร็วๆนี้อีกหนึ่งบทบาทของครูโอม อาจารย์คุณภาพ อ่านต่อ…

Heartful Business to Sustainability

‘Happiness’ has become one of the valid concerns around a managerial framework for sustainable business. It leads the framework that facilitates the adoption of the best business practice for enterprises. Not only the enterprises to carry out, it should focus on student learning for the education อ่านต่อ…

จิตอาสา มรภ.สงขลา ทำความดีด้วยหัวใจ แบ่งปันรอยยิ้มผู้ป่วย-คนชรา เรียนรู้การเป็นผู้ให้

ผู้นำนักศึกษา มรภ.สงขลา ออกเยี่ยมเยียน สร้างรอยยิ้มผู้ป่วย คนชรา ดำเนินรอยตามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"น.ส.จุฑามาศ แก้วศรี นักวิชาการศึกษา และ นางไปยดา สุตระ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา อ่านต่อ…

สาธิตกรุงเทพธนบุรี สอนเด็กๆ ลงมือทำอาหาร ควบคู่การใช้ภาษาอังกฤษ เรียนรู้หน่วย “อยู่ดี กินดี มีสุข”

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนระบบสาธิต มาตรฐานอินเตอร์ แต่มีความเป็นไทย มีการสอนสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากเจ้าของภาษาเอง (Teacher และ เหล่าซือ) ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย-อังกฤษและจีนอย่างมืออาชีพ อ่านต่อ…

มทร.พระนคร ชวนปันน้ำใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ "การใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาสื่อการสอน" ปีที่3 เชิญชวนบริจาคทุนการศึกษา ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน ของเล่นเด็กเสริมทักษะ สื่อการเรียนรู้ทุกประเภท หนังสืออ่านเล่นและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อแบ่งปันให้นักเรียนชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ อาคาร ๔๐ ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)กำหนดการ๐๙.๐๙ น. – ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา อ่านต่อ…