มีนาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

“เมจิ เทนไซ” เติมความรู้ ร่วมสร้างฝัน พิชิตสอบเข้าม.1

ปรบมือดัง ดัง ให้แก่น้องๆ คนเก่งที่ได้รับมอบทุนใน "โครงการ เมจิ เทนไซ รุ่น 4" จากการทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต 5 อันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุด จากนักเรียนประมาณ 1,000 คน ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว แถมยังสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ซีเอเค มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษา

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นประธานในพิธีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ผ่านการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมศาสตร์โครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล อ่านต่อ…

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) สร้างต้นแบบกระเป๋าสะพายเก็บเกี่ยวพลังงาน

การปฏิบัติหน้าที่ของทหารหรือพลเรือน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนหรือบรรเทาสาธารณภัยที่ต้องเดินทางเข้าป่า หรือไปในที่ห่างไกล ทำให้บางครั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เหล่านี้ได้รับอันตรายจากการสูญหาย หรือไม่มีไฟฟ้าสำรองไว้ใช้สำหรับติดต่อกับบุคคลภายนอก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) อ่านต่อ…

มข.เปิดตัวจักรยานทำจากผ้าไหม

กองบริหารงานวิจัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวผลงานวิจัย เรื่อง "จักรยานจากผ้าไหม คันแรกของโลก (The World’s first Bicycle Silk)" ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมกร ขวาของ และอาจารย์ สุธา ลอยเดือนฉาย อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: SISA ร่วมอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น Ubiz และเว็บไซต์ AI Yellow

ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น Ubiz และการใช้งานเว็บไซต์ AI Yellow ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นใหม่ที่สามารถช่วยให้นักศึกษาในโครงการ Start Up พร้อมทั้งสอนวิธีการใช้งานเว็บไซต์ AI Yellow เป็นsoftware ด้าน SEO ( search engine อ่านต่อ…

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) รอบรับตรงอิสระ รอบสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆ*รหัสวิชาเลือก 9301 สาขาการสร้างภาพยนตร์- การสร้างภาพยนตร์ (Film Production)- ศิลปะการแสดงประยุกต์ ( Applied Performing Art)*รหัสวิชาเลือก 9302 สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล- การออกแบบดิจิทัล ( Digital อ่านต่อ…

รางวัล DRIVE AWARD & JUMC STAR 2018 ต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม แบบ Thailand Transformation โดย สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดงานใหญ่มอบ 2 รางวัลใหญ่ เพื่อเป็นต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ในยุค 4.0 คือ DRIVE AWARD 2018 มอบให้กับองค์กร หน่วยงานชั้นนำที่ มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 5 สาขา คือ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: DPU เจ๋ง กวาด 2รางวัล แชมป์หมากล้อมอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์คว้า 2 รางวัล แชมป์หมากล้อมอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ซึ่งผู้คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลชาย ได้แก่ นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) หลักสูตรนานาชาติ และ รางวัลชนะเลิศประเภททีมชาย 3 คน ได้แก่ อ่านต่อ…

นักศึกษาธรรมศาสตร์ เปิด 2 โมเดลอาคารชุดพักอาศัยโฉมใหม่ “แฟลตต่อเติมได้” และ “แฟลตเกษตรยั่งยืน” รับสังคมไทยในอนาคต

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีความแออัดเป็นอย่างมาก จากจำนวนประชากรที่มีตัวเลขสูงราว 5.7 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะที่เนื้อที่ของ กทม. มีพื้นที่เพียง 1,569 ตร.กม. เท่านั้น ส่งผลให้ใน กทม. มีอัตราความหนาแน่นของประชากรสูงราว 3,700 คน ต่อตร.กม. อ่านต่อ…

โครงการประกวดสร้างสรรค์ Viral Clip ในหัวข้อ “พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จัดแถลงข่าว โครงการกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักปลูกจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์ Viral Clip ในหัวข้อ "พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต" อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การศึกษานิวซีแลนด์ จัดอบรมพัฒนาการเรียนออกแบบอาหาร สร้างสรรค์นวัตกรรม เพิ่มคุณค่าให้กับอาหารไทยแบบดั้งเดิม

นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้จัดการโครงการหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับสถาบันโอทาโก้ โพลีเทคนิค (Otago Polytechnic) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และเชฟจำนงค์ นิรังสรรค์ นายกสมาคมพ่อครัวไทย จัดอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนการออกแบบอาหาร อ่านต่อ…