กุมภาพันธ์ 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

มีนาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “โกลบอล อีคอมเมิร์ซ ทาเลนท์” ครั้งแรกในเขตพื้นที่อีอีซี ตอกย้ำความมุ่งมั่นของอาลีบาบา สานต่อพันธกิจสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของไทย

มร. ไบรอัน หว่อง (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาลีบาบา กรุ๊ป ประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการ "โกลบอล อีคอมเมิร์ซ ทาเลนท์ – เทรน เดอะ เทรนเนอร์ส" จำนวน 48 ท่าน จากสถาบันการศึกษา 10 แห่ง โดยมี ดร. อนุกูล แต้มประเสริฐ (ซ้าย) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผนึกกำลังส่งต่อองค์ความรู้

ดร.อธิปัตย์ บำรุง (ยืนกลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพั ฒนาองค์ความรู้ กำกับดูแลสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park และศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "จากงานวิจัยสู่การนำไปใช้ อ่านต่อ…

ติวสอบ TOEIC เพื่อครูคืนถิ่น 2561 โดยติวเตอร์คุณภาพ รับรองผล 650 สอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี

TOEIC เพื่อครูคืนถิ่น 2561มาแล้วจ้า ติว TOEIC ครูคืนถิ่นที่ TEST TUTOR รับฟรีสิทธิพิเศษถึงสามข้อ รับรองผล เรียนกับครูที่ไม่เพียงแต่มีคะแนน985+ แต่พร้อมด้วยประสบการณ์การสอนTOEIC มากกว่า15 ปี และมีผลงานจริงปี 2560 นร.ครูคืนถิ่นของเรา ผ่านเกณฑ์และได้บรรจุมากว่าร้อยละ 80%โทร 085 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงร่วมกัน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช รวมพลังทุกหน่วยงาน MOU ต่อการต้านทุจริต

โครงการจัดตั้งสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ อ่านต่อ…

ผลกระทบของสงครามการค้าสหรัฐอเมริกา-จีนรอบใหม่ต่อเศรษฐกิจโลก และภาคส่งออกไทย พร้อมจับตาสินค้า 932 รายการได้รับผลกระทบจากการกีดกันการค้าโดยจะมีการขึ้นกำแพงภาษีตอบโต้กันทั้งหมด 1,759 รายการ ข้อเสนอเพื่อลดผลกระทบต่อภาคส่งออกและเศรษฐกิจไทยโดยรวม

17 มิ.ย. 2561 เวลา 13.00 น. ที่มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูปผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กล่าวถึงผลกระทบของสงครามการค้าสหรัฐอเมริกากับจีนรอบล่าสุดว่า อ่านต่อ…

STC ถ่ายทอดความรู้ การจัดทำบัญชีทรัพย์สินสำหรับวัด

คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการและการจัดทำบัญชีทรัพย์สินสำหรับวัด" แด่พระภิกษุสงฆ์ ระหว่างวันที่ 13 15 มิถุนายน 2561 วิทยากรโดย พระสิริชัยโสภณ เจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม และคณาจารย์คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ณ ห้อง 9201 อ่านต่อ…

มจธ. จับมือ 6 หน่วยงาน เดินหน้าฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เตรียมพร้อมทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ มจธ. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างต่อเนื่องมากว่า 5 ปี ที่ผ่านมาแล้ว 4 รุ่น ประสบผลสำเร็จโดยสนับสนุนคนพิการให้เข้าทำงานจริงในสถานประกอบการแล้ว กว่าร้อยละ 50 จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ล่าสุดจัดฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการรุ่นที่ อ่านต่อ…

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT เพื่อบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

ปัจจุบันอุตสาหกรรมโรงพยาบาลมีการแข่งขันสูงขึ้น ปัญหาสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์อย่างมีระบบ เพื่อช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น และยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงหรือการซื้อทดแทน อ่านต่อ…

ผลการแข่งขันโครงงาน Thailand GreenMech Contest 2018

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงาน Thailand GreenMech Contest 2018 ชิงถ้วยประทานรางวัลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันเสาร์ที่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ศศินทร์ จัดบรรยายให้กับ มหาวิทยาลัยซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย

เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค รองผู้อำนวยการ และรองศาสตราจารย์ ดร.อดิทธิ์ เชี่ยวสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านวิรัชกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับและจัดบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ The Asia Module ให้กับนิสิต จาก University of Salzburg (Salzburg อ่านต่อ…

ธนชาตเดินหน้าปั้นเยาวชนสืบสานเอกลักษณ์ไทย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! ครั้งแรก! เปิดเวทีให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียง

ธนชาตเดินหน้าโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 มุ่งปั้นเยาวชนสืบสานเอกลักษณ์ไทย เปิดรับสมัครประกวดแล้ววันนี้ เข้มข้นขึ้นด้วยการ เปิดเวทีให้เยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็นร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียงเป็นครั้งแรก อ่านต่อ…

ทปอ. ตั้งคณะกรรมการยกระดับการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา พร้อมเตรียมเปิดเวทีสาธารณะ ดึงนักศึกษาร่วมพัฒนา “ทีแคส 62”

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการวางแผนพัฒนาการทำงานในปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของระบบการคัดเลือก อ่านต่อ…

Choir performing Queen Elizabeth II’s birthday event

The Primary School choir of Regent’s International School, Bangkok were guests of the British Ambassador His Excellency Mr Brian Davidson at the Siam Kempinski hotel on Thursday. The occasion was the celebration of the birthday of Her Majesty the Queen of England. In front of a large international อ่านต่อ…

ธรรมศาสตร์ ปลื้ม “หอสมุดฯ” เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดระดับโลก พร้อมยกระดับการให้บริการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชูความร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดโอซีแอลซี (OCLC : Online Computer Library Center) หน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสมาชิกห้องสมุดและองค์กรการวิจัย (Research Organization) กว่า 16,000 แห่ง จาก 124 ประเทศทั่วโลก โดยประโยชน์ที่ได้รับจากความร่วมมือคือ อ่านต่อ…

มทร.อีสาน จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร พัฒนาศักยภาพด้านภาษาเน้นสร้างความกล้าและสื่อสารเข้าใจ

ศูนย์ศึกษานานาชาติ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 18 มิ.ย. 61 20 มิ.ย. 61 ณ Garden Cliff Resort Spa พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธีระวัฒน์ อาจปรุ หัวหน้าศูนย์ศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คุมอง สัมมากรเพลส รามคำแหง 110 ศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างรากฐาน “ พอเหมาะ พอดี “

คุณกิตติพล ปราโมช ณอยุธยา กรรมการผู้จัดการบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมงาน และมอบของที่ระลึก เปิดศูนย์ คุมอง ที่พัฒนาพื้นฐานความสามารถด้านวิชาการให้แข็งแกร่งและเติบโต มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองอย่าง " พอเหมาะพอดี " อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา ฝึกทักษะครูปฐมวัยจัดกระบวนการเรียนรู้บ้านนักวิทย์น้อย

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ดึงครูปฐมวัยฝึกกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เผยเด็กช่วงอายุ 0-6 ปีเป็นวัยสำคัญต่อการกำหนดคุณภาพตลอดชีวิต แนะใช้วิทยาศาสตร์จัดกระบวนการเรียนรู้ ชี้ช่วยพัฒนาสมองทุกส่วนดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) อ่านต่อ…

ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำทีมผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมของไทยสู่ MIT

ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำทีมผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมของไทยสู่ MIT ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการการสร้างระบบนิเวศสำหรับผู้ประกอบที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมในประเทศไทยศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ IDE อ่านต่อ…

Kaidee เปิดรับน้องๆ นักศึกษาสู่โครงการ Kaidee Bootcamp มุ่งเสริมทักษะเด็กไทยเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 อัดแน่นด้วยเมนเทอร์นักการตลาดชั้นนำของเมืองไทยจากหลากหลายบริษัทชั้นนำ

Kaidee แหล่งซื้อ-ขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาร่วม "โครงการ Kaidee Bootcamp" แข่งขันวางแผนการตลาดดิจิทัล พร้อมลงมือทำเพื่อเสริมประสบการณ์จริง และรับการติวเข้มจากเมนเทอร์นักการตลาดชื่อดังของเมืองไทยจากบริษัทชั้นนำ ในเพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุด 50,000 บาท อ่านต่อ…