ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มูลนิธิ EDF ประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ถ่ายภาพร่วมกับนายวิชัย แสงศรี (กลาง) ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต2 อ่านต่อ…

อาจารย์นิเทศศาสตร์ ม.เกษตรฯ เสนอ “กลยุทธ์ 3-เปลี่ยน” เพื่อสร้างเสริม พฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของเยาวชนไทย

จากบทความวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดของไทย เรื่อง "Investigation and recommendations on the promotion of sustainable consumption behavior among young อ่านต่อ…

มิวเซียมสยาม ชวนร่วมเสวนา “มิวเซียม อินโฟกัส” เดือนมิถุนายน

มิวเซียมสยาม เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเสวนา "มิวเซียม อินโฟกัส" ประจำเดือนมิถุนายน พบ 2 หัวข้อเสวนา ที่จะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุด จดหมายเหตุและ พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ เสวนา "ห้องสมุดกับนวัตกรรม" เรียนรู้แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการบริการในงานห้องสมุด โดยคุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร อ่านต่อ…

ครั้งแรกของโลก…แอพพลิเคชั่นแปลเมนูอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพิ่มอาหารไทย รองรับการท่องเที่ยว 4.0

ประเทศไทยเป็นสวรรค์ของสตรีทฟู้ดสำหรับนักท่องเทียว การท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่สร้างรายได้รวมปีละกว่า 2.76 ล้านล้านบาท โดยในปี 2560 ที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาไทยกว่า 39 ล้านคน ซึ่งสร้างรายได้ 1.8 ล้านล้านบาท อ่านต่อ…

อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดกิจกรรม Family Talks ตอน เด็ก Gen ใหม่ เข้าใจได้ไม่ยาก

Family Talks ตอน เด็ก Gen ใหม่ เข้าใจได้ไม่ยาก วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 15.30 น. ณ ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zoneด้วยการเติบโตมาในยุคที่แตกต่างบางครั้งอาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย อุทยานการเรียนรู้ TK park อ่านต่อ…

พระจอมเกล้าลาดกระบังคว้า 3 รางวัลไอซีทีระดับโลก โครงการ HAINA และ เวทีแข่งขัน Huawei ICT Competition 2018 Global Final

อีกครั้งที่ทีมไทยสร้างชื่อเสียงบนเวทีนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กวาด 3 รางวัลจากการแข่งขัน Huawei ICT Competition 2018 Global Final ระหว่างสถาบันกลุ่ม HAINA ประกอบด้วย 1. รางวัลผลงานดีเด่น (Outstanding Performance Award) 2.รางวัลผู้สอนยอดเยี่ยม (Excellent ICT อ่านต่อ…

ตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อคุณ!! หลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม แห่งเดียวเท่านั้น

โอกาสนี้โอกาสเดียวไม่เรียนไม่ได้แล้ว!!!หลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และ Thailand 4.0 ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รับส่วนลดค่าเล่าเรียนถึง 50%#พิเศษ!! ปีแรกไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน*- มีโอกาสไปฝึกงานที่ต่างประเทศ- อ่านต่อ…

SACICT เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมจากบรรพบุรุษ ใน “โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา”

ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม "โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา" เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมจากบรรพบุรุษ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อ่านต่อ…

‘8 นศ.’ มรภ.สงขลา พาเหรดรับรางวัลความประพฤติดี

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ มอบรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 ให้ 8 นักศึกษา มรภ.สงขลา คณะวิทย์ ครุฯ วจก. เทคโนโลยีเกษตร เชิดชูเกียรติเยาวชนประพฤติตนดีงามเมื่อเร็วๆ นี้พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระดับอุดมศึกษา ให้แก่ 8 อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เตรียมรับมือเมื่อไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย พร้อมหาแนวทางพัฒนาสังคมผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ่านต่อ…

เปิดรับสมัคร โครงการ MJES รุ่น 14

เปิดรับสมัครแล้วโครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 14 "Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES)" ประจำปีการศึกษา 2562คุณสมบัติผู้สมัคร1.สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15-17 ปี หรือ เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2545 วันที่ 1 เมษายน 25482.เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.30 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน ตั้งศูนย์สอบสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความก้าวหน้าและสามารถผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ทางคณะฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) อ่านต่อ…

ราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชนตั้งศูนย์สอบสมร

ราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชนตั้งศูนย์สอบสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจับมือ 2 หน่วยงาน ตั้งศูนย์สอบเพื่อวัดสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี พร้อมพัฒนาศักยภาพอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจ อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา ประกวดโนรา-ภาพวาดเล่าเรื่อง 100 ปีฯ ชวนเยาวชนสืบสานคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น

สำนักศิลปะฯ จัดประกวดโนราเยาวชน-ภาพวาดเล่าเรื่อง 100 ปี ราชภัฏสงขลากับการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดเวทีคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-20 มิ.ย.61นายโอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) อ่านต่อ…

รปศ.DPU เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรีภาคพิเศษ จบได้ใน 3 ปี

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และผู้สนใจเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) สามารถเรียนจบได้ใน 3 ปี เหมาะสำหรับผู้ทำงานประจำ ผู้ที่เป็นข้าราชการ ผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือแม้กระทั่งผู้ที่อยากจะปรับวุฒิการศึกษา อ่านต่อ…

งานประชุมเชิงวิชาการครั้งที่ 1

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงวิชาการครั้งที่ 1โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อ่านต่อ…

RBRU: พช.มรภ.รำไพพรรณี สร้างศาลาเรียนรู้ จ.กาญจนบุรี

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท "ทานตะวัน" ของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยสมาชิกค่าย 30 ชีวิต ได้เดินทางไปทำค่ายอาสาฯ สร้างศาลาเรียนรู้ ขนาด 9×6 เมตร จำนวน 1 หลัง ให้กับเด็ก ๆ ผู้ยากไร้ในโรงเรียนเพียงหลวง 3 สาขาบ้านใหม่ไร่ป้า ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ อ่านต่อ…