พฤษภาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ปตท.สผ. ชวนเยาวชนสร้างปรากฏการณ์ “เปลี่ยนเพื่อโลก” ใน PTTEP Teenergy Camp ปีที่ 5

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5 ตอน "เปลี่ยนเพื่อโลก Change for Climate" ชวนนักอนุรักษ์วัยใสระดับชั้น ม.ปลาย ทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 4 ภาคทั่วประเทศ อ่านต่อ…

อาจารย์ – นักศึกษาการโรงแรม มทร.ธัญบุรี แข่งขันทำอาหารระดับเอเชีย คว้า 7 รางวัล

อาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ลงแข่งขันทำอาหาร ‘ไทยแลนด์ อัลติเมท เชฟ ชาเลนจ์’ จากงานไทยเฟกซ์ 2018 – เวิลด์ ออฟ ฟู้ด เอเชีย คว้า 7 เหรียญรางวัลฐาณุพัชช์ จิตภักดีภรรัชต์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมการโรงแรมและบริการมืออาชีพ สาขาการจัดการการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ อ่านต่อ…

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย เน้นทุกร้านต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย

กองพัตนานักศึกษา (กพศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรายมงคลอีสาน นครราชสีมา (มทร.อีสาน นครราชสีมา) จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา ดึงนักตรวจสอบภายใน สร้างเครือข่ายจัดการความรู้

มรภ.สงขลา สัมมนาสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในทั่วประเทศ ระดมสมองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน เติมเต็มทักษะศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อธิการบดีฯ ยกการตรวจสอบภายในเป็นกลไกสำคัญของผู้บริหาร ช่วยกำกับดูแลองค์กรผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับสมัครอาสาสมัครงานสัมมนา TEDxUTCC

ครั้งแรกของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานTEDxUTCC งานทอล์คระดับโลก ซึ่ง TEDx เปรียบเสมือนเวทีที่ปล่อยความคิด ไอเดีย โดยมีเวลาในการพูดไม่เกิน 18 นาที ของนักพูดที่มากประสบการณ์งาน TEDxUTCC ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2561 มาร่วมทอล์ค แชร์ โชว์ ในงาน TEDxUTCC อ่านต่อ…

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เริ่มเปิดรับข้อเสนอโครงการ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เริ่มเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี พ.ศ. 2561 วงเงิน 240 ล้านบาทแล้ว โดยจะเปิดรับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อ่านต่อ…

ทปอ. รายงานการรับ TCAS รอบ 3 เสร็จสิ้นแล้ว มีรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 58,075 ราย รวมการรับสมัครทั้ง 3 รอบ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อแล้ว 183,107 ราย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รายงานผลการสมัครคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักเรียนเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select ตามการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยกำหนดรับนักศึกษา จำนวน 100,334 ที่นั่ง ล่าสุดจากการจัด Clearing houseรอบ 3/2 อ่านต่อ…

ราชมงคลพระนคร จัดโครงการ RMUTP Retreat 2018 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย เร่งขับเคลื่อนด้วยการบริหารแบบสากล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (Retreat RMUTP 2561) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ อ่านต่อ…

โรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงานทำบุญและพบปะสังสรรค์ ในวาระโอกาสครบรอบ 35 ปี ณ สาขากรีนวัลเลย์

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 ในระดับอนุบาล ชื่อเดิม "โรงเรียนอนุบาลนานาชาติดิษยะศริน" โดยอาจารย์ลักขณา ดิษยะศริน เป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ในวาระโอกาสครบรอบ 35 ปี การก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก (The American School of อ่านต่อ…