มกราคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กุมภาพันธ์ 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

มีนาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนด้อยโอกาสจากไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง

นายวีระยุทธ กันติเอื้อ (ขวา) เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) รับมอบเงินจากเจ้าหน้าที่บริษัทไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสภายใต้การดูแลของมูลนิธิประจำปีการศึกษา 2561 นี้ อ่านต่อ…

ประลองกึ๋น!! การวางระบบบัญชี นศ.หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม สู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการแข่งขัน "การออกแบบระบบบัญชีของภาคธุรกิจ" เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถจากแนวคิดหลักการปฎิบัติการวางระบบบัญชีที่ได้เรียนมา นำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบบัญชีกับสถานประกอบการจริง อ่านต่อ…

ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดสัมมนาฟรี!

สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand-WIT) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับบริษัท Inspection Service Col.,Ltd. จัดสัมมนาในงาน Oil and Gas Thailand Roadshow 2018 ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 อ่านต่อ…

DPU เปิดตัว DPU X: CRAFT YOUR FUTURE ศูนย์สร้างผู้ประกอบการสมัยใหม่ยุคธุรกิจดิจิทัล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเปิดตัว DPU X: CRAFT YOUR FUTURE (สถาบันเพื่อการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต) เพื่อสร้างบุคลากรที่ตอบโจทย์การทำงานในอนาคตโดยมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ อ่านต่อ…

มทร.ธัญบุรี เปิดรับ นศ.ร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ แจกทั้งทุนพร้อมให้อยู่หอพักฟรี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ระดับปริญญาตรีใน 2 สาขาวิชา ๆละ 30 คน ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์อากาศยาน อ่านต่อ…

มทร.อีสาน จัดวิพากษ์หลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นบูรณาการณ์ความรู้สู่การใช้ชีวิตจริง

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จัดโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป อบรมเชิงปฏิบัติการ "วิพากษ์หลักสูตรรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา อ่านต่อ…

“STARTUP IN FAMILY BUSINESS” การลงทุนยุคใหม่ เพื่อการเติบโตในธุรกิจครอบครัว

ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท แฟมซ์ ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจครอบครัว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอนาคตของธุรกิจครอบครัว ซึ่งไม่เพียงบริหารธุรกิจเพื่อความอยู่รอดเท่านั้น อ่านต่อ…

ทปอ. เผย 14 คำถามคาใจ เด็กไทย TCAS รอบ 3 ปี 2561

จากประเด็นคำถามและความกังวลของนักเรียนระมัธยมศึกษาที่กำลังสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในรอบ 3 ผ่านระบบ TCAS ทปอ. จึงได้รวบรวมคำถามยอดฮิตเพื่อคลายความกังวลให้นักเรียน ให้มีแนวทางในการตัดสินใจในการศึกษาต่อ โดยมีรายละเอียดจำนวน 14 ข้อดังนี้ถาม : ประกาศสมาคม ทปอ.ฉบับที่ 3/2561 อ่านต่อ…

โมเดลใหม่หนุนเสริมการทำงานให้ภาคประชาสังคม โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"การเข้าถึงเครือมือใหม่ ๆ อย่างนวัตกรรมทางสังคมที่ยังไม่คุ้นชิน การขาดแคลนพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาร่วมคิดและสานต่อการทำงาน เป็นข้อจำกัดส่วนหนึ่งที่ทำให้การดำเนินงานของภาคประชาสังคมยังเดินไปไม่ถึงฝั่ง"สิ่งเหล่านี้เป็นข้อค้นพบจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้านของโครงการ ของ อ่านต่อ…

กระทรวงวิทย์ฯชวนน้องๆ สัมผัสประสบการณ์สุดล้ำ กับภาพยนตร์ 4D Panda..Journey to new home จากประเทศจีน ในงานมหกรรมวิทย์ฯ ระดับภูมิภาค จ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับภาพยนตร์ 4D Panda..Journey to new home จากประเทศจีน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ อ่านต่อ…

โรงเรียนสอนศิลปะ ภรณ สคูล ออฟ อาร์ท แนะนำวิธีการวาดภาพเสมือนบุคคลให้ออกมาสมบูรณ์แบบ

สร้างทักษะที่ท้าทายที่มีความสำคัญในการสร้างภาพวาดที่น่าตื่นตาตื่นใจโรงเรียนสอนศิลปะ ภรณ สคูล ออฟ อาร์ท เปิดสอนการวาดภาพเสมือนบุคคลโดยนำเสนอวิธีการที่สามารถทำตามได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้สนใจงานศิลปะที่มีความมุ่งมั่นที่จะทดลอง โดยรับรองว่าภาพผลงานที่ออกมาจะคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนขั้นแรก อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา สัมมนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เจ้าภาพสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษา เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 7 สถาบันอ.นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) อ่านต่อ…

ประชารัฐร่วมใจ “ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสภานักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ "ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ได้รับเกียรติจากนายชาญนะ เอี่ยมแสง อ่านต่อ…

ม.ขอนแก่น ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศเพื่อนบ้าน หวังร่วมพัฒนางานวิชาการและเทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประเทศ CLMV

นายสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ชิลี กล่าวว่า ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ติดตามการดำเนินงานมาโดยตลอด พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวอีสานได้ดีขึ้นจ อ่านต่อ…

นิเทศ จุฬาฯ ผนึกกำลัง GlobCom และ ม.ชั้นนำ จาก 15 ประเทศทั่วโลก จัดประชุมวิชาการและเวทีแข่งขันนำเสนอผลงานด้านการสื่อสารเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย Global Communication (GlobCom) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้านการสื่อสาร Global Communication Symposium ครั้งที่ 16 เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานนอกรูปแบบ หรือ Unconventional Energy เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของโลก ระหว่างวันที่ 1-3 อ่านต่อ…

กระทรวงวิทย์ฯ ชวนชมภาพถ่ายดาราศาสตร์จากทั่วโลกในนิทรรศการดาวจรัสฟ้า ภายในงาน“มหกรรมวิทย์ฯ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้(Shanghai Science Technalogy Museum) จากประเทศจีน เปิดประสบการณ์มุมใหม่ให้เยาวชนภาคเหนือสัมผัสดวงดาวอย่างใกล้ชิด อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา ร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยพื้นที่อุทยานธรณีโลก สตูล ชู 4 ประเด็น คน ชุมชน เศรษฐกิจ ทรัพยากร เป็นกรอบให้ทุน

มรภ.สงขลา จับมือ สกว. ร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยพื้นที่อุทยานธรณีโลก จ.สตูล กำหนด 4 ประเด็น คน ชุมชน เศรษฐกิจ ทรัพยากร สนองความต้องการของท้องถิ่น เป็นกรอบการให้ทุนดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ อ่านต่อ…

กระทรวงวิทย์ฯชวนน้องๆ สัมผัสประสบการณ์สุดล้ำ กับภาพยนตร์ 4D Panda..Journey to new home จากประเทศจีน

กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับภาพยนตร์ 4D Panda..Journey to new home จากประเทศจีน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อ่านต่อ…