กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

มูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืน ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับ บริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่คณะครูโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เข้าร่วมโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย ปูทางบุคลากรเสริมความรู้ด้านฟินเทค จัดงาน UTCC Fin Talk!

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมเสวนางาน UTCC Fin Talk! ให้ความรู้ แก่นักศึกษา และบุคลากรภายในเกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้เงินสด การเงินโดยไม่ผ่านธนาคาร หรือ Bitcoin โดยมี ดร.ภานุชาติ บุณยเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศูภเชษฐ์ อินทร์เนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ อ่านต่อ…

นศ.ป.เอกบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้สู่การพัฒนา! สถิติการวิจัยและการวิเคราะห์ SEM ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติการวิจัยและการวิเคราะห์ SEM ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เรียนรู้เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นนักบัญชีคุณภาพพันธุ์ใหม่ 4.0ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตระการตา! โชว์ศิลปะไทยในต่างแดน

นักศึกษาโครงการเพชรมงคลพระนคร รุ่นที่13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมโชว์ศักยภาพด้านวัฒนธรรม พร้อมจัดการแสดงนาฏศิลป์ในชื่อชุดเอกลักษณ์ไทย เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสายตาของชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาจีน อินเดีย และเวียดนามเป็นจำนวนมาก ณ อ่านต่อ…

อุทยานการเรียนรู้ TK park ชวนอาสา “ปันเสียง” ปันความสุขและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงหนังสือดีๆ ให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็น

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการอ่านการเรียนรู้วันนี้ แม้จะส่งผลให้โลกของการเรียนรู้ของคนเราเปิดกว้างมากขนาดไหน แต่…ปัจจุบันพบว่า ยังมีกลุ่มผู้บกพร่องทางการมองเห็นและผู้บกพร่องทางการอ่าน อ่านต่อ…

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในหัวข้อ ‘หลักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระราชบิดา สู่พระราโชบายด้านการศึกษาแห่งองค์วชิราลงกรณ์’ อ่านต่อ…

มจพ.จัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 และเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนากำลังคนของประเทศ (ฟรี!)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 และเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนากำลังคนของประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ1. อ่านต่อ…

ม.รามฯ เชิญร่วมงาน RU Road Show 2018 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

รามคำแหงจัดกิจกรรม RU Road Show 2018 นำเสนอผลงานและนวัตกรรมต่างๆผ่านนิทรรศการมีชีวิต และเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โดยใช้หลักฐานบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาพระราม 2 และสาขาลาดพร้าว พร้อมชมการสาธิตและชิมอาหารจากครัวคหกรรมศาสตร์ ครัวอาเซียนและครัวนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหง อ่านต่อ…

‘ปัญญาเด่น’ ปลื้ม คว้าแชมป์สุดยอดสถาปัตยกรรมสีเขียว 2018 จากสถาบันดีไซน์ชั้นนำในอเมริกา

โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น คว้ารางวัลชนะเลิศสถาปัตยกรรม 2 รางวัล จากงานออกแบบชั้นนำของสหรัฐอเมริกา "อินเตอร์เนชัลแนล ดีไซน์ อวอร์ด (IDA) ครั้งที่ 11" ท่ามกลางผลงานออกแบบจากบริษัทสถาปัตยกรรมระดับโลกและนักออกแบบชั้นนำกว่า 3,100 รายจาก 95 ประเทศทั่วโลกคุณมาร์คูส โรเซลีบ (Markus Roselieb) อ่านต่อ…

Panyaden won 2 x Gold at the IDA Awards

Panyaden International School’s Bamboo Sports Hall was awarded 2 times Gold at the 11th International Design Awards (IDA) in the Sustainable Living/ Green Architecture and Institutional Architecture categories. Over 3,100 designs were submitted by companies and designers from 95 countries.According อ่านต่อ…

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการเงิน จำนวน 3 อัตรา จบปริญญาโท/เอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัคร อ่านต่อ…

มจพ.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ประธานมูลนิธิร่มฉัตร โดยการสนับสนุนของ ดร.พินิจ จารุสมบัติ อ่านต่อ…