กุมภาพันธ์ 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

มีนาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

มรภ.สงขลา ติวฟรีเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคม เจาะลึกโจทย์ นร.ม.6 เตรียมสอบเข้ามหา’ลัย

มรภ.สงขลา อบรมฟรีเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา อัดแน่นเทคนิคการสอนทันสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ พร้อมเสริมโจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียน ม.6อ.สมลักษณ์ หอมสิน ประธานโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) อ่านต่อ…

รป.บ. ม.สงขลานครินทร์ ตรัง คว้าชนะเลิศ เวทีแสดงวิสัยทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ (รป.บ.)คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: STC ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ 12 รร.บริบาลพัฒนาความรู้ร่วมกัน

อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) (ที่ 7 จากซ้าย) ลงนามความร่วมมือทางด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาร่วมกันในระดับหลักสูตรปริญญาตรี กับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนบริบาล 12 แห่ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เมื่อเร็วๆ อ่านต่อ…

คณะบริหารธุรกิจ มจพ. จัดสัมมนาวิชาการ “SMEs ก้าวไกลด้วยหัวใจโซเชียล”

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รักษาการรองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตระยอง และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "SMEs ก้าวไกลด้วยหัวใจโซเชียล" โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี อ่านต่อ…

STC ส่งเครื่องบำบัดน้ำเสียโอโซน คว้ารางวัลเหรียญเงินจากสวิสเซอร์แลนด์

ปัญหาน้ำเสียที่ไม่ได้รับการบำบัดก่อนออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศไทย เนื่องจากมาตรการการควบคุมการปล่อยน้ำเสียของไทยไม่ได้มีบทลงโทษที่รุนแรง ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมไทยหลายแห่งไม่เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจากปัญหาน้ำเสียที่พบเห็นกันอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) อ่านต่อ…

ธรรมศาสตร์ เปิด 5 หลักสูตร โคลนนิ่งผู้นำด้านวิทย์-เทคโนโลยี ตั้งเป้ารองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ของไทย พร้อมเปิดรับ ปีการศึกษา 61

– ธรรมศาสตร์ ชูไอเดียการเรียนหลักสูตรแนวใหม่ อาทิ เรียนในสถานประกอบการจริงกว่า 1 ปีการศึกษา เลือกเรียนอิสระตามความสนใจ ลดการเรียนในห้อง เพิ่มการเรียนรู้ออนไลน์ ฯลฯ โดยตั้งเป้าผู้สำเร็จการศึกษาต้องพร้อมทำงาน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายทันทีอย่างมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิด 5 อ่านต่อ…

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล

ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรชื่อปริญญา : ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล)ชื่อย่อ: วท.บ. (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล)คณะ : วิทยาลัยนวัตกรรมรายละเอียด : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (Digital อ่านต่อ…

หุ่นยนต์สร้างการเรียนรู้ เปิดโลกเด็กไทยสู่การศึกษายุคใหม่

"เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า" คำที่เรามักจะได้ยินกันจนชินหูและยังคงเป็นจริงดังนั้น การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ก็จะสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่ทิศทางที่ดีและก้าวหน้าได้ ดังนั้นการทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพถือเป็นเรื่องสำคัญ ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังผลักดัน ระบบการเรียนรู้ Education อ่านต่อ…

ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 12 องค์กรเอกชนชั้นนำ จัดการประชุมใหญ่ คณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ คอนเน็กซ์-อีดี ระยะที่ 2

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (นั่งที่ 5 จากซ้าย) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ พร้อมด้วย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นั่งที่ 5 จากขวา) ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อ่านต่อ…

ทรูปลูกปัญญา สานต่อ โครงการ “ทำ ก่อน ฝัน The Dream Explorers” รุ่นที่ 2 ส่งน้องๆ ม.ปลาย ร่วมทำงานกับองค์กรชั้นนำ รู้จริงอาชีพที่ชอบ…ก่อนต่อยอดอนาคต !

"โตขึ้นอยากเป็นอะไร ???" เป็นคำถามยอดฮิตที่เด็กทุกคน พยายามแสวงหาคำตอบให้กับตัวเอง หลายคนมีอาชีพในฝันและพยายามทำตามความฝันจนสำเร็จ แต่คงจะดีไม่น้อย…หากเยาวชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ก่อนว่าสิ่งที่ฝันไว้นั้นตรงกับสิ่งที่ชอบและใช่จริงๆ หรือไม่….ด้วยเหตุนี้ ทรูปลูกปัญญา อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เชื่อมความสัมพันธ์ สัมมนาคอม-เทคโน-ราชภัฏอีสานใต้

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาคอม-เทคโน-ราชภัฏอีสานใต้สัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ขอเชิญร่วมพิธีมอบรางวัล สถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลCorporate Recognition Award ให้แก่ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Toastmasters Club) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ยินดีนักวิจัยคว้ารางวัลเจนีวา

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนที่ 7 จากซ้าย) และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. (คนกลาง) ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. คว้า 11 รางวัลจากเวทีประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 46 (46th อ่านต่อ…

ค่ายนักออกแบบ ADC: ANT Digital Camp สำหรับน้อง ม. 6

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี จัดค่าย ADC: ANT Digital Camp อบรม ฟรี! สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า เรียนจบรับใบประกาศณียบัตรพร้อมสถานที่อบรม อาคาร 6 ชั้น 8 วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เวลา 9:00-16:00 อ่านต่อ…

สุดเจ๋ง!! ผลงานนักศึกษา มจพ. ติด Top 10 ผลงานดีเด่น และอันดับ 1 ของกลุ่ม โครงการ พวอ. สกว.

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เตรียมจัดงาน RRi Congress ครั้งที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยทาง พวอ. คัดเลือกงานวิจัยเด่น 100 โครงการมาจัดแสดงในงาน ซึ่งผลงาน อ่านต่อ…

ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ผีตาโขน-เรือกอและ ไอเดียเก๋ๆ นศ.มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา ภาควิชาศิลปะออกแบบแบะเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ออกแบบผลิตภัณฑ์และลงมือปั้นผลงานสำเร็จการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี นำความรู้ที่ได้เรียนมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น 1 ไอเดีย นำเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาใช้เป็นแนวคิด อ่านต่อ…

Grandparents’ Day at Regent’s Primary School

Grandparents were invited to come to school and shared their knowledge and wisdom with the children on 27 April 2018 at Regent’s International School Bangkok.This event included a tour of the school and an assembly for 50 grandparents of students from the Early Years and Year 1 6. Grandparents and อ่านต่อ…

พลิกอังกฤษเป็นโอกาส ครั้งแรกในไทย!! ด้วยนวัตกรรมใหม่กับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)

หมดปัญหาไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ สร้างโอกาสทองให้ชีวิต ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนแนวใหม่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่จะเปลี่ยนมิติการเรียนภาษาอังกฤษและเพิ่มพูนทักษะการฟังและพัฒนาทักษะการพูดพิสูจน์ได้จริง จากผู้เรียน 20 ล้านคนทั่วโลกดำเนินงานโดย DynEd International, Inc. (Dynamic Education) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานสัมมนาเศรษฐศาสตร์ วิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากจากคุณกลิน สารสิน ประธานหอการค้าไทยและนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปาฐกถา เรื่อง " เรื่อง เศรษฐกิจก้าวไกลแบบไทยเท่" และคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อ่านต่อ…