กุมภาพันธ์ 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

มีนาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

รศ.ดร.ประยุทธ ไทยธานี เข้ารับพระราชทานรางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการรางวัลแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 22 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ปี 61

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 22) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดการรับสมัคร มีดังนี้- รับสมัครผ่านระบบสมัครเรียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.thตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม- 30 มิถุนายน อ่านต่อ…

ศิลปศึกษา ราชภัฏโคราช โชว์ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ “มันเป็น Taste”

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแสดงผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ ภายใต้ชื่อ มันเป็น Taste (ART THESIS EXHIBITION) ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อ่านต่อ…

RDI NRRU ขอเชิญอบรมพัฒนาการเขียนบทความ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ ในวันที่30-31 พฤษภาคม 2561 เวลา อ่านต่อ…

RBRU: มรภ.รำไพพรรณี จัดการเรียนการสอนหลักสุตร “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยื่น”

รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธาณกล่าวเปิดโครงการอบรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยื่น โดยมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมกว่า 700 คนอาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ คณบดีคณะอัญมญีและประยุกต์ศิลป์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า อ่านต่อ…

2 ไอเดียผลิตภัณฑ์ นศ. มทร.ธัญบุรี ปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่น

นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ใส่ไอเดีย ชั้นวางของแบบปรับเปลี่ยนรูปร่าง ผลงานของนายอานนท์ สวัสดิ์ศร และกระเป๋าจากเอกลักษณ์ผ้าทอไท-ยวน จังหวัดนครราชสีมา ผลงานของนางสาวสุนิษา นิราช โดยตัวผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นการใช้งานได้ ไม่จำเจนายอานนท์ สวัสดิ์ศร อ่านต่อ…

Government and Civil Society Sectors Together with 12 Leading Private Organizations Hold a Meeting on the 2nd Phase of CONNEXT ED Education & Leadership Development Project

Dr. Teerakiat Jareonsettasin (MD), Education Minister and Head of the Public Sector Team of the Public Private Partnership (PPP) in Education and Leadership Development Project (front row 5th from left), along with Dr. Kobsak Pootrakool, Minister Attached to the Prime Minister’s Office (front row อ่านต่อ…

สช.จ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชน

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน โครงการพัฒนาประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนพลวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย นายพเนิน ปิ่นแก้ว อ่านต่อ…

มธ. ชวนครูพื้นที่ปทุมฯร่วมสร้างการเรียนรู้ที่แท้จริง

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ ‘Authentic Learning’ ในวันที่ 26 วันอาทิตย์ที่ 29 เม.ย. พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเจด โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน วันปรีดี พนมยงค์ ปี 2561 พร้อมรับฟังเสวนา เรื่อง “อภิวัฒน์สยาม 2562 : ความหวังและอนาคตประเทศไทย”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญทำข่าว วันปรีดี พนมยงค์ ปี 2561 พร้อมรับฟังเสวนา เรื่อง "อภิวัฒน์สยาม 2562 : ความหวังและอนาคตประเทศไทย" โดยตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคอนาคตใหม่ พร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 13.00 น. ณ ห้องประชุมประกอบ อ่านต่อ…

ธรรมศาสตร์ เชิญร่วมงาน “วันปรีดี พนมยงค์” ฟังเสวนา “อภิวัฒน์สยาม 2562”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เชิญร่วมงาน "วันปรีดี พนมยงค์" ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้วางรากฐานระบอบประชาธิปไตยให้กับประเทศไทยและผู้สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเสวนา เรื่อง "อภิวัฒน์สยาม 2562 อ่านต่อ…

สวทช. จัดค่าย STEAM Summer Camp นำน้องประถมปลายเป็นเกษตรกรรุ่นจิ๋ว เรียนรู้วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ (AYS) จัดกิจกรรมค่าย STEAM Summer Camp: นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยมีน้องๆ นักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 บริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 23 คน อ่านต่อ…

นักวิจัย มทร.ธัญบุรีเจ๋งกวาดรางวัลเวทีโลก

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี เจ๋ง กวาด 9 รางวัลใหญ่เวทีประกวดผลงานวิจัยระดับโลก ที่ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากเซลล์ต้นกำเนิดจากบัวหลวง คว้าเหรียญทอง พร้อมรางวัลพิเศษ KIPA จากประเทศเกาหลี ช่วยบำรุงผิวหน้าให้ขาวใส ลดริ้วรอยได้ภายใน 2 สัปดาห์รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วิทยาศาสตร์ฯ มธ. จับมือต่างชาติอัพดีกรีวิทยาศาสตร์เพื่อธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. (คนขวา) และ ดร.วีรากูน วิเจวาเดนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจและการจัดการ (Business Management School: BMS) ประเทศศรีลังกา (คนซ้าย) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการยกระดับการเรียนการสอนเชิงธุรกิจที่มีศักยภาพ ผ่านการแลกเปลี่ยนงานวิจัย อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนา “เศรษฐกิจก้าวไกลแบบไทยเท่”

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 10201 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 08.30 09.00 น. ลงทะเบียน09.00 09.10 น. กล่าวเปิดงานสัมมนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย09.10 09.50 น. ปาฐกถาเรื่อง "เศรษฐกิจก้าวไกลแบบไทยเท่" องค์ปาฐก คุณกลินท์ อ่านต่อ…

ม.ศรีปทุม จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพิ่มความรู้ยกระดับคุณวุฒิ SME พร้อมปูทางสร้างบัณฑิตคุณภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมลงนาม MOU มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถ สร้างสรรค์กิจกรรม Young SME Club ยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการศึกษาวิจัย ปูทางสู่การปฎิบัติงานสหกิจศึกษาสถานประกอบการสมาชิกสมาพันธ์ SME อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา ลงชุมชน สอนเกษตรกรจัดการดิน-ปุ๋ย ลดต้นทุนผลิต

คณะเทคโนโลยีเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ จ.พัทลุง แนะแนวทางเกษตรกรจัดการดินและปุ๋ย พร้อมสอนวิธีทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่น หวังช่วยแก้ปัญหาต้นทุนผลิตสูงผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

มทร.พระนคร เดินหน้าลดใช้พลาสติกและโฟม ชวนพกแก้วน้ำลดราคาเครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตอกย้ำการลดใช้พลาสติกและโฟม จัดโปรโมชั่นลดราคาเครื่องดื่มร้าน @RMUTP ที่ศูนย์เทเวศร์ 20%รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า จากนโยบายรณรงค์การลดพลาสติกและโฟม เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อนผ่านโครงการเลิกเพื่อรักษ์ อ่านต่อ…

สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดี ม.ศรีปทุม จิตอาสา บริการความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชน

สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัชชภร มหาแถลง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ปกรณ์นิมิตรดี และ อาจารย์พิทยา ไชยมหาพฤกษ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการ อ่านต่อ…