ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ม.ศรีปทุม มอบดุษฎีบัณฑิตฯ แก่ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ประเภททั่วไป แก่ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กรรมการและกรรมการบริหารบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา กระชับความร่วมมือมหา’ลัยฟู่หยิน นำ อจ.-นศ. ฝึกประสบการณ์ เรียนรู้วัฒนธรรมจีน

มรภ.สงขลา กระชับความร่วมมือมหาวิทยาลัยฟู่หยิน ไต้หวัน นำอาจารย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ พร้อมประยุกต์ใช้การเรียนการสอนอ.จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ อ่านต่อ…

ส่งนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย ชิงชัยบนเวทีสื่อสารวิทยาศาสตร์โลก

เข้มข้นกว่าทุกปีกับการเฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในโครงการ "FameLab" เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันบนเวทีสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับโลก "Cheltenham Science Festival" ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2561 โดยความร่วมมือระหว่าง บริติช เคานซิล อ่านต่อ…

ม.ศรีปทุม มอบดุษฎีบัณฑิตฯ แก่ นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการ ประเภททั่วไป แก่ นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเสวนานวัตกรรมมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในรูปแบบ เสวนาคอนเสิร์ต (ฟรี) วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า จากปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดจากผลกระทบของการสร้างสรรค์วรรณกรรม บทละคร และสื่อโทรทัศน์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน อาทิ การแต่งชุดไทย การรับประทานอาหารไทยโบราณ และการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมโรงงาน “เบอร์แทรม” ที่ได้มาตรฐานระดับโลก GMP/Pics

คุณบุญเจือ เอี่ยมพิกุล (กลาง) ประธานบริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล(1982) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาดม ยาหม่อง ยาหม่องน้ำ และครีมบรรเทาอาการปวด ภายใต้แบรนด์ "เซียงเพียว" และ"เป๊ปเปอร์มิ้นท์ฟิลด์" ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อ่านต่อ…

ถอดบทเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่องการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร และอาจารย์ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มรธ. จัดอบรมการทำผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 5

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี จัดโครงการอบรมเรื่อง "การทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านในครั้งเดียว" ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ วิว เพลส โฮเต็ล อยุธยา โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อ่านต่อ…

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมฟัง “การใช้ Digital Marketing เพื่อการสื่อสารทางการเมือง” ฟรี!!

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท และเอก) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญ นักศึกษา และ ผู้สนใจทุกท่าน ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ฟรี!!หัวข้อ การใช้ Digital Marketing เพื่อการสื่อสารทางการเมืองโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ อ่านต่อ…

ม.หอการค้าไทย ประกาศผลแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ HK Innovation Challenge Vol.2

ประกาศผลแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ HK Innovation Challenge Vol.2 "นวัตกรรมในห้องเรียนสู่นวัตกรรมในชุมชน" ครั้งที่ 2 ขอแสดงความยินดีและตบมือดังๆให้กับ 3 ทีมที่คว้ารางวัล จาก HK Innovation Challenge Vol.2รางวัล Best Impact : ทีม BusBetter แอพพลิเคชันการค้นหาสายรถเมล์ เส้นทาง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มจพ. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ESIT 2018

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนวัตกรรม ESIT 2018 อ่านต่อ…

The Lionheart Society เด็กไทยจิตอาสา 5 ปี แห่งการเรียนรู้ “โครงการครูอาสา” แบ่งปันความรู้ แก่เด็กยากไร้

เพราะ "การศึกษา" คือ ปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สำคัญของประเทศชาติ เพราะหากประชาชนในประเทศได้รับการศึกษาที่ดีและเท่าเทียมกัน ประชาชนในชาติก็จะสามารถนำความรู้ด้านต่างๆ ที่ได้เล่าเรียนมาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า แต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา อ่านต่อ…

SAU Learning Board เทคโนโลยีผลิตสื่อการเรียนที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการสอน

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เปิดตัวระบบผลิตสื่อการเรียน SAU Learning Board ในงาน Education ICT Forum 2018 ตอบรับความท้าทายระบบการศึกษาในอนาคตที่ต้องมุ่งผลิตสื่อด้วยรูปแบบการสอนที่หลากหลายนายปิยพงศ์ เผ่าวณิช ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยชียอาคเนย์ (Southeast Asia อ่านต่อ…

ไม่ใช่แค่โตให้ไว แต่ทำไมต้องโตให้ “ยกกำลัง” 6 ทรรศนะการเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Exponential Growth) จาก 6 กุนซือทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม จากงานเปิดตัว “SingularityU Thailand Summit 2018”

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการเติบโตทางเทคโนโลยีในแง่มุมต่างๆ นั้นเกินกว่าคำว่า "รวดเร็ว" เป็นอย่างมาก อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเชิงพาณิชย์ และการเข้าแข่งขันของผู้เล่นในตลาด ล้วนทำให้เทคโนโลยีเข้าสู่ชีวิตประจำวันของคนทั่วไปได้ง่ายขึ้น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นโยบายใหม่…ของจีน

H.E. LYU JIAN เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายใหม่ในการเปิดเสรีของจีน (Modern Policy on Chinese Liberation)แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย – จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ…

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน เน้นความรู้และทักษะทางวิชาการและการปฏิบัติการในการจัดการเทคโนโลยีการบิน เพื่อให้การอำนวยการบินในด้านต่างๆ ของอุตสาหกรรมการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ…

“ซัมมิท แคปปิตอล” ร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของเด็กไทย

โลกยุคปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปแทบจะทุกนาที การเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ เทคโนโลยี และการสื่อสารให้แก่เยาวชนไทยจึงเป็นสิ่งที่สังคมไทยควรส่งเสริม เพื่อให้เยาวชนสามารถรับมือกับเทคโนโลยีต่างๆ รู้ใช้ รู้เข้าใจ อ่านต่อ…

Esri ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนการจัดงานโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2561

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจทางด้านภูมิสารสนเทศ หรือ GIS แบบครบวงจร เป็นตัวแทนหลักของประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศชั้นนำจาก Esri, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ ArcGIS ร่วมสนับสนุนโครงการการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ซึ่งจัดโดย อ่านต่อ…

“LHONG Wisdom Competition” แข่งขันตอบปัญหาภูมิปัญญาจีน เปิดรับสมัคร 1 – 31 พฤษภาคม 2561 ทาง www.LhongWisdom.com

"โครงการล้ง 1919" ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย และ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ "LHONG Wisdom Competition" (ล้ง วิสดอม คอมเพททิชั่น) แข่งขันตอบปัญหาภูมิปัญญาจีน ชิงรางวัลร่วมทัศนศึกษา ณ อ่านต่อ…

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2559

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2559ในโอกาสนี้ ได้ประทานปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ที่มีผลงานโดดเด่น อ่านต่อ…