ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย “3 สาเหตุผลทำให้เกิดทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส”

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อข่าวการทุจริตเงินสงเคราะห์จากภาครัฐสำหรับผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ" สำรวจระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 อ่านต่อ…

29 ผลงาน Creative Craft Bouquet นักศึกษา มทร.ธัญบุรี

29 ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี " Creative Craft Bouquet " ภายในงานโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย " กิน อยู่ อย่างไทย ก้าวไปกับ Thailand 4.0 " อ่านต่อ…

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง ประจำปี 2561

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2561 "วิจัยก้าวใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา อ่านต่อ…

ขยายเวลาเสนอชื่อครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๙ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้มีการสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๙ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 25๖๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทยในการทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการจัดการศึกษา ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่สนใจ องค์กร อ่านต่อ…

ทำดี..เพื่อพ่อหลวง ร.๙!! ผู้บริหารตลาดพระรูป กรุ๊ป จับมือ ว.บัณฑิตศึกษาฯ ม.ศรีปทุม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน บรรพชาสามเณรและมอบทุนการศึกษานักเรียน จ.ชัยนาท

นางสุดใจ แซ่เต๋ง ประธานบริหาร ตลาตพระรูป กรุ๊ป จับมือ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม USR ทำดีเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ด้วยการจัดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยหลัก "บวร" ปีที่ ๒ อ่านต่อ…

ทรงพระเจริญ: ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการอบรมและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ Single License Boosts

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ Single License Boostsโดยวิทยากรคุณบัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณจักรพันธ์ เนียรศิริ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ร่วมงาน “แฟชั่น วี ทูเก็ตเตอร์”

อาจารย์จิราพร หุตะกมล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. (ที่ 5 จากซ้าย) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมชาติ สุรกุล คณบดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมเปิดงาน "แฟชั่น วี ทูเก็ตเตอร์" (Fashion V Together: FVT) อ่านต่อ…

RDI NRRU ชวนฝึกเทคนิคการบริหารงานท้องถิ่นสมัยใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารงานท้องถิ่นสมัยใหม่ ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 08.00-16.45 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โพลีเทค เกรอโนบ แห่งฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัยโตไก ญี่ปุ่น ผนึกความร่วมมือคณะวิศวลาดกระบัง

มร.ดาเนียล ดิอาซ รองคณบดี และ มร.ไบรซ์ ดูฮาเมล ฝ่ายต่างประเทศ สถาบันโพลีเทค เกรอโนบ ( Polytech Grenoble) ประเทศฝรั่งเศส พร้อมด้วย ศ.ดร.ทากาชิ อาซากะ มหาวิทยาลัยโตไก แห่งญี่ปุ่น เดินทางมาประเทศไทยและเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยเยี่ยมชมหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม และห้องปฏิบัติการต่างๆ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชขอเชิญสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อ OTOP

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจ ที่มีกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการโอทอป มีความต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการ สมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อ OTOP (STI Coupon for OTOP Upgrade) เพื่อรับการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 6 ด้าน ดังนี้ อ่านต่อ…

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าสัมมนา “การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการบิน (Quality Assurance Management System)”

พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร การสัมมนา เรื่อง "การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการบิน" (Quality Assurance Management System) แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และพนักงาน สบพ. จำนวน 18 คน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ อ่านต่อ…

ผศ.รัฐสภา แก่นแก้ว อาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ.๒๕๖๑” จาก สกอ.และควอท.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสภา แก่นแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมและผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ เข้ารับรางวัล อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. ๒๕๖๑ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ จาก ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อ่านต่อ…

RBRU: คณะนิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี คว้ารางวัล “กุลสตรีศรีจันทบูร” งานวันอนุรักษ์มรดกไทย

ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดเผยถึงกิจกรรมการอนุรักษ์มรดกและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยว่า คณะมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทั้งในส่วนของการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ และชุมชนโดยเมื่อวันที่ 1 เมษยายน ที่ผ่านมา จังหวัดจันทบุรีได้ อ่านต่อ…

สยามดนตรียามาฮ่า และมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จับมือพันธมิตรดนตรีพัฒนาคุณภาพดนตรีศึกษาในเมืองไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารสยามกลการ ปทุมวัน โดย ดร.พีรวัฒน์ ชูเกียรติ กรรมการผู้จัดการ และมร.ฮิซาโนริ มุราคามิ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement) หรือ MOA กับ รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี อ่านต่อ…

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ร่วม สัมมนาและWORKSHOP (ฟรี) “โอกาสในการสร้างแบรนด์ให้ปัง! ที่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องรู้”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม สัมมนาและWORKSHOP (ฟรี) "โอกาสในการสร้างแบรนด์ให้ปัง! ที่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องรู้"วิทยากร โดยคุณธานี โอฬารรัตน์มณี / ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธาคุณกวิน แย้มประเสริฐ / คุณเชิดศักดิ์ อ่านต่อ…

“มีวินัย การกิน อดทน” สุดารัตน์ งาตา วัย 20 ปี นักเพาะกายทีมชาติไทยหญิง ชุด 2018

"การเป็นนักกีฬาเพาะกาย ต้องมีความอดทน และมีวินัย ในเรื่องของการออกกำลังกาย และที่สำคัญในเรื่องของการกิน ต้องแบ่งอาหารออกเป็น 5 6 มื้อต่อวัน" น้องลูกหมี นางสาวสุดารัตน์ งาตา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ล่าสุดในการทำผลงาน รางวัลชนะเลิศ รุ่นโมเดลฟิสิกช์ อ่านต่อ…

สอศ. เดินหน้า ‘เอคโค่ วี’ โชว์ห้องเรียนสุดไฮเทค ยกเครื่องภาษาอังกฤษทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปฏิบัติการเชิงรุก ขยายผลโครงการ ‘EchoVE อังกฤษดี ชีวิตไกล’ ต่อยอดจัดอบรมเข้ม ครู-นักเรียนอาชีวะ กว่า 428 แห่ง ทั่วประเทศ เตรียมใช้แอปพลิเคชั่น ‘EchoVE’ ปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมจัดการแข่งขันชิงทุนการศึกษาและดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ รวมมูลค่ากว่า อ่านต่อ…

โครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561”

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ฝากหนังสั้นชุด "สงกรานต์นี้ เที่ยวไหน เช็ครถให้ดีนะ ออเจ้า" มาประชาสัมพันธ์ โครงการ "อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561" โดยได้มีการจัดทีมจิตอาสา ซึ่งเป็นครู และนักเรียน ในสายวิชาชีพ มาให้บริการประชาชน ณ จุดพักรถ อ่านต่อ…