ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

งานสัมมนาทางวิชาการ “INFLUanswer คำตอบ(ไหน)ที่ใช่…เมื่อใช้อินฟลูเอนเซอร์”

สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการภายใต้ชื่องาน "INFLUanswer คำตอบ(ไหน)ที่ใช่…เมื่อใช้อินฟลูเอนเซอร์" เนื้อหาการสัมมนาครอบคลุมถึง สถานการณ์ปัจจุบันของ Influencer Marketing เทรนด์และการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อ Influencer Marketing ในปี อ่านต่อ…

ศรีปทุม ม.แห่งแรกของไทย จับมือ กอช. มุ่งเน้นปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ด้านการออมเงิน วัยรุ่น Gen z

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนาม MOU การส่งเสริมความร่วมมือด้านการออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) เพื่อปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ด้านการออมเงินตั้งแต่เริ่มก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้นักศึกษา รับสิทธิรัฐสมทบเงินออมเพื่อบำนาญ สมัครเป็นสมาชิก กอช.วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้าโดยมี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มีสติก่อกรรมดี! เด็ก ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “ชีวิตดี..ที่เลือกเกิดได้”

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในหัวข้อ "ชีวิตดี..ที่เลือกเกิดได้" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ศรีปทุม และผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม มาถ่ายทอดความรู้ในการทำความดี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม จับมือ กอช. เสวนา “Gen Z ต้องเตรียมพร้อม วัยเกษียณ เป็นเรื่องไกลตัวจริงหรือ….?” โดย ปลัดกระทรวงการคลัง และเลขาธิการ กอช.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) จัดเสวนาในหัวข้อ "Gen Z ต้องเตรียมพร้อม วัยเกษียณ เป็นเรื่องไกลตัวจริงหรือ….?" โดย ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ,ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม, นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ่ายภาพร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ในงานการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ การปรับตัวภาครัฐ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จัดสัมมนา PR Insight

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดงานสัมมนา PR Insight : เจาะ(ใจ) ผู้บริโภคยุคดิจิทัล ที่ห้อง IDE Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยงานสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทำงานจริงตั้งแต่การเตรียมงาน เชิญวิทยากร อ่านต่อ…

เสน่ห์ผ้าทอไทย…กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นิทรรศการ “นุ่งห่มผ้าไทย”

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ "นุ่งห่มผ้าไทย" จัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อ่านต่อ…

ปลุกโลกจินตนาการหนูน้อย พัฒนาทักษะสมองปฐมวัย ด้วยหนังสือภาพ ไร้ตัวอักษร “ชุด Mamoko ดูดีดี เมืองนี้มีอะไร”

ทักษะสมอง EF หรือ Executive Functions เป็นทฤษฎีการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย ที่แพร่หลายในช่วงหลายปีหลังนี้ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องดีที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ หันมาตื่นตัวในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของลูกรัก ผ่านสื่อพัฒนาเด็กที่สร้างสรรค์ ดังนั้น หนังสือนิทานเสริมความรู้พัฒนา EF อ่านต่อ…

งานสัมมนาฟรี ในหัวข้อ “ How To Start-UP ” ทำไมถึงไมรวย?

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความยินดีที่จะเรียนเชิญ ท่านผู้ประกอบการธุรกิจ นักการตลาด นักสื่อสารการตลาด นักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาเชิงอภิปราย ในหัวข้อ " How To Start-UP " ทำไมถึงไมรวย ? งานสัมมนาที่จะเผยคมอาวุธลับ อ่านต่อ…

นิสิต คณะบัญชีฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก่งไม่แพ้เด็กชาติอื่น คว้า 2 รางวัลใหญ่ทางวิชาการระดับนานาชาติมาครอง

หากในระดับมัธยมศึกษามีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ นี่ก็คงเป็นรางวัลใหญ่จากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับอุดมศึกษา ที่นิสิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) BBA : Bachelor of Business Administration (International Program) จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านต่อ…

นิสิต BBA บัญชีฯ จุฬาฯ ผงาดอันดับ 1 บนเวทีระดับโลก

หลายปีที่ผ่านมาชื่อเสียงของนิสิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่กล่าวถึงมากขึ้นเรื่อยๆ บนเวทีการแข่งขันระดับโลก โดยล่าสุดนิสิต BBA จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศกรณีศึกษาธุรกิจจาก 2 เวทีใหญ่พร้อมกัน ได้แก่ John Molson Undergraduate อ่านต่อ…

ติดปีกเดินหน้าล่าฝัน!! ม.ศรีปทุม ประดับปีกและมอบเข็ม เด็กธุรกิจการบิน สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพและสถาบัน

อธิการบดี ม.ศรีปทุม ส่งมอบปีกและเข็มการบิน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินSPU เพื่อเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษามุ่งมั่น ตั้งใจ เรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ ด้านอุตสาหกรรมบริการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อ่านต่อ…

มบส. เดินหน้าขยายองค์ความรู้มุ่งบริการวิชาการสู่ชุมชน

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน ที่ได้ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี "ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน" มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน ที่ได้ดำเนินโครงการต่างๆ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ต้อนรับคณะดูงานจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบุคลากรสายสนับสนุนเป็นตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมให้การต้อนรับ คุณนิรันดร์ บรรณศรี หัวหน้างานการเงินการคลัง คุณนิตยา ธนัญชัย หัวหน้างานบริการการศึกษา และคณะดูงานจากคณะบริหารธุรกิจ อ่านต่อ…

สบพ. ให้การต้อนรับ Australian Trade and Investment Commission (Austrade)

พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ สบพ. ร่วมให้การต้อนรับ Ms.Susan Kahwati, Senior Trade Commissioner Minister-Counsellor (Commercial) และคณะจาก Australian Trade and Investment Commission (Austrade) ประกอบด้วย ผู้บริหารจาก Aviation Australia, Fly Oz อ่านต่อ…

มทร.ธัญบุรี พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม สามเณร นำหลักการ STEM กับโครงงานระบบอัจฉริยะด้วย IOT

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ…