ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มจธ. ร่วมกับบริษัท GEXCON จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาและงานวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยของกระบวนการผลิตด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

มจธ. ร่วมกับบริษัท GEXCON จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาและงานวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยของกระบวนการผลิตด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU จับมือ สนง.ศาลปกครอง ลงนาม MOU

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ่ายภาพร่วมกับ คุณอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ กับสำนักงานศาลปกครอง เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ อ่านต่อ…

เปิด Trick ! SPU Tech Talk Season 2 #9 “เปลี่ยนการสื่อสาร ให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย” กับ คุณเมย์วดี จงฟูสุวรรณ บริษัท Creative Infographic เบอร์ 1 ของเมืองไทย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดเสวนาพิเศษ Tech Season 2#9 ในหัวข้อ "เปลี่ยนการสื่อสาร ให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย" โดย Infographic แบบมืออาชีพ จาก บริษัท Creative Infographic เบอร์ 1 ของเมืองไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณเมย์วดี จงฟูสุวรรณ Account Manager Like me อ่านต่อ…

โครงการเปิดห้องสมุดอาเซียน

นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี ในการเปิดห้องสมุดอาเซียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 36 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายพยนต์ อ่านต่อ…

คอร์สเรียนรู้เรื่องงานออกแบบโครงสร้าง และการออกแบบสถาปัตยกรรม!! เสร็จครบจบในคอร์สเดียว

คอร์ส Architecture Design Intensive การออกแบบสถาปัตยกรรมคอร์สนี้เข้มข้นเว่ออออออผู้รับเหมาเจ้าของโครงการอินทีเรียบุคคลทั่วไปนักออกแบบทุกสายงานอาชีพวิศวะกรที่ต้องการเรียนรู้เรื่องงานออกแบบโครงสร้าง และการออกแบบสถาปัตยกรรม!! เสร็จครบจบในคอร์สเดียว((ไม่สามารถเซ็นแบบได้ อ่านต่อ…

สกว. ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชวนส่งบทความวิชาการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 12 “‘อยู่ด้วยกัน’ : โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อพิจารณานำเสนอในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12 "’อยู่ด้วยกัน’: โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 8 กันยายน อ่านต่อ…

งานอบรม “วิธีกล่อมลูกหลับสบายด้วยนิทานกล่อมนอน…สไตล์สวีเดน”

สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย ร่วมกับ นานมีบุ๊คส์ ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ และคุณครูปฐมวัยยุคใหม่ ร่วมงานอบรม "วิธีกล่อมลูกหลับสบายด้วยนิทานกล่อมนอน…สไตล์สวีเดน" โดยผู้เชี่ยวชาญ คาร์ล โยฮัน ฟอร์เซน แอร์ลิน นักเขียน นักจิตวิทยา ผู้ประสบความสำเร็จจากงานเขียนชุดนิทานกล่อมนอน อ่านต่อ…

ครั้งแรกในไทย KKU Maker space ห้องสมุด IT สร้างนวัตกรรมหนุนไทยแลนด์4.0

รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ KKU Maker space ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการKKU Maker space แหล่งเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น และพนักงานดีเด่น ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมีแนวทางการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีจำนวนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ อ่านต่อ…

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง รับฟังชี้แจงการสร้างแบรนด์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันนี้ (21 มีนาคม 2561) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุม 2202 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดี วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ อ่านต่อ…

มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Oregon State University และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับ Dr. Scott A Ashford คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ Oregon State University (OSU) และ ดร.วิวรรณ ธรรมมงคล ผู้จัดการฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สถาบันนวัฒกรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ”รองศาสตราจารย์”

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ในโอกาสที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับ "รองศาสตราจารย์" ตามหนังสือที่ ศธ.๐๕๐๙(๒).๒/๑๓๔๓ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อ่านต่อ…

มทร.ธัญบุรี สวมใส่ผ้าไทย เสน่ห์ผ้าไทยรวมใจศิลปศาสตร์

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมสวมใส่ผ้าไทยและผ้าท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และอนุรักษ์สืบสานความเป็นไทย ตลอดจนเชื่อมโยงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิจในยุคปัจจุบันนางมธุรา สวนศรี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.ราชภัฎอุดรธานี เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ต้อนรับคณะนักศึกษาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยควบคู่กับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจนได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 พร้อมทั้งได้เรียนรู้โมเดล อ่านต่อ…