ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

คณะบริหารธุรกิจ SPU สร้างแรงบันดาลใจ เสริมความรู้ สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่! Power of Innovative Young Entrepreneurs #1 โดย เกษตรชัย บุญคง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ VHP

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดโครงการ Power of Innovative Young Entrepreneurs เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตลอดจน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษาได้มีขีดความสามารถที่จะพัฒนาและเติบโตเป็นผู้ประกอ อ่านต่อ…

SPU สร้างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ! สมัครเรียน ปริญญาโท – เอก ม.ศรีปทุม…ได้แล้ว! วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561

"สร้างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ" วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท – เอก ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 19 สิงหาคม 2561ติดต่อศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 40 ปีศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 11โทร. 0 2558 6888 ต่อ อ่านต่อ…

มศว ร่วมปั้นผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศสูงถึง 1.60 ล้านบาท (ขอแก้ไขเป็น 1.61 ล้านล้านบาท) ข้อมูลนี้กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าโอท็อป อ่านต่อ…

คณาจารย์สาขาบัญชี ม.อ.ตรัง เข้านิเทศงานนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาในหลายบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เข้านิเทศงานนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ บริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จำกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด บริษัท อ่านต่อ…

อยากเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ต้องฟัง! คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จัดให้ Power of Innovative Young Entrepreneurs #2 หัวข้อ Digital Movement ยุคท้าทายผู้ประกอบการ

"ตื่นตัวยุคดิจิตอล นักธุรกิจต้องรู้จักปรับตัว สู่ความท้าทายบทใหม่ของผู้ประกอบการ " คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยลัยศรีปทุมขอเชิญชวน นักศึกษาและผู้สนใจ ทุกท่าน ร่วมฟัง! โครงการ Power of Innovative Young Entrepreneurs หัวข้อ Digital Movement ยุคท้าทายผู้ประกอบการ โดยวิทยากร คุณพิศาล ถ้ำอมร อ่านต่อ…

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้ “Creative Idea Idol” ไทยรัฐทีวี

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ที่ทำการไทยรัฐทีวี วิภาวดี กรุงเทพฯ อาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(เสื้อน้ำเงิน กลาง) บริการวิชาการสู่สังคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการอบรม หัวข้อ "Creative Idea Idol" ให้กับทีมผู้บริหารไทยรัฐทีวี เพื่อจัดทำหนังสั้น อ่านต่อ…