ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Art thesis exhibition ” YOUNG SHOW ” Visual Communication Design

รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ภายใต้ชื่อ "Young Show" ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานการออกแบบของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ อ่านต่อ…

DPU โชว์เทคโนโลยีการศึกษาในงาน “University Expo มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเต็มรวบรวมสุดที่ของเทคโนโลยีการศึกษาแนวใหม่ โชว์นิทรรศการการศึกษา ในงาน "University Expo มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0" ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดขึ้น เพื่อแสดงการร่วมพลังและความมุ่งมั่นของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย อ่านต่อ…

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เข้าพบปะหารือผู้บริหาร TQM พร้อมเยี่ยมชม SPU-TQM โครงการดี ๆ สำหรับ นศ.ปี4 ในการฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่2จากซ้าย)พร้อมด้วย ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ซ้ายสุด) เข้าเยี่ยมเยือนและพบปะหารือ คุณนภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด อ่านต่อ…

“ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย 4.0 โดยผ่านเรื่องราวชุมชนท้องถิ่น”

หากขณะนี้ประเทศไทยได้วางอนาคตให้กับเด็กรุ่นใหม่ คือ อยากเห็นเด็กและเยาวชนเป็นต้นแบบของคนอนาคตในอีก 20 ปีข้างหน้า ที่มีคุณลักษณะตรงกับยุคของไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์ประเทศ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 คำถาม คือ เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ที่สังคมต้องการรูปร่างหน้าตาต้องเป็นอย่างไร?"ไทยแลนด์ 4.0" อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีฝึกซ้อม พิธีประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 46 วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีประทานปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2559โดยมี กำหนดการพิธีฝึกซ้อม ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 256ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)ทั้งนี้ อ่านต่อ…

QS World University Rankings by Subject 2018

QS Quacquarelli Symonds, global higher education analysts, have today released the eighth edition of the QS World University Rankings by Subject. The research project enumerates the world’s leading institutions for the study of 48 different subjects and five subject groups. The portfolio – the most อ่านต่อ…

QS เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา

QS Quacquarelli Symonds ผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้านสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject ครั้งที่ 8 แล้ววันนี้ โครงการวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากสถาบันชั้นนำของโลกในสาขาวิชาทั้งหมด 48 สาขา และ 5 กลุ่มวิชา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “มมร จัดงานวันมาฆบูชา สวดโอวาทปาติโมกข์ โดยพระภิกษุสงฆ์และสามเณร 1,250 รูป”

พระพรหมเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ในงานมาฆบูชา ประจำปี 2561 "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวประชาชาวไทย ปีที่ 2" โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ…

เด็กอินเตอร์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา @So Sofitel Bangkok Hotel

Mr. Rohit Agarwal อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุมในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา เข้านิเทศงานสหกิจศึกษาและเยี่ยมเยือน นาย Yanjie Peng (นิโคลัส) นักศึกษาสาขา International Hospitality Management (IHM) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้เข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรม So Sofitel Bangkok อ่านต่อ…

หนูน้อย ‘สาธิตกรุงเทพธนบุรี’ สุดชื่นมื่น ฉลองอนุบาล 3 รุ่นที่ 1 สำเร็จการศึกษา

คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 รุ่นที่ 1 และการแสดงวันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคาร บีทีดี ฮอลล์ (BTD HALL) โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดยมี รศ.สุขุมาล เกษมสุข ผู้อำนวยการ อ่านต่อ…

อินทัช สนับสนุนนโยบายรัฐ มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนห่างไกล พร้อมนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

หากโรงเรียนมีสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียน ครู และการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในการนี้ นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อ่านต่อ…

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย กับความสำเร็จของโครงการ ‘ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย ปีที่ 1’ แจกลูกฟุตบอลแก่เยาวชนไทยในทุกภูมิภาคเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทยสู่เวทีนักเตะระดับโลก

การสนับสนุนศักยภาพของคนไทยที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ‘คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย’ ด้านกีฬาฟุตบอล โดยมุ่งหวังส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยด้านกีฬาฟุตบอลอย่างยั่งยืน อ่านต่อ…

Invited to join “WellingTEN Talk 2018”

You are invited to join "WellingTEN Talk 2018", a discussion on the future of education in Thailand and beyond. WellingTEN Talk 2018 is organised by Wellington College Bangkok and open to all those who are interested in, educations future from our guest speaker’s perspectives. The อ่านต่อ…

‘Song of life เพลงที่ยังแต่งไม่จบ’ หนังสั้นด้านบวก ผลงานสไตล์ใหม่ของผู้กำกับหนังสั้นมือรางวัล ‘ต้นสัก-ณัฐธัญ กรุงศรี’

โครงการเยาวชนส่งเสียงเพื่อสื่อสารสังคมฯ ภายใต้ ‘สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน’ (สสย.) ผุดโปรเจคท์หนังสั้นเรื่อง ‘song of life (เพลงที่ยังแต่งไม่จบ)’ หนังสั้นด้านบวก ผลงานการกำกับของผู้กำกับหนังสั้นมือรางวัล ‘ต้นสัก-ณัฐธัญ กรุงศรี’ ร่วมด้วยผู้กำกับมือฉมัง ‘เชวง ไชยวรรณ’ อ่านต่อ…

‘จุดดำ’ หนังสั้นของกลุ่มเยาวชนเชียงใหม่ ‘พลังเหนือ’ ตีแผ่เรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย หวังให้บทเรียนชีวิตกับเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ให้เดินทางผิด จนชีวิตต้องเป็น “จุดดำ”

บทเรียนชีวิตใครๆ ก็ย่อมมี แต่หากบทเรียนชีวิตนั้นเป็นเหมือน ‘จุดดำ’ ของชีวิต เราจะปล่อยให้มันกลายเป็น ‘จุดดำ’ ที่ฝังอยู่ในใจอย่างนั้นตลอดไป หรือพยายามมองหา ‘จุดขาว’ เพื่อขยายวงกว้างให้มันใหญ่จนกลบความเป็นสีดำให้หมด นี่คือผลงานของกลุ่มเยาวชนอดีตเด็กแก๊งของเชียงใหม่ กลุ่ม ‘พลังเหนือ’ อ่านต่อ…

ม.อ.ตรัง เชิญศิษย์เก่าแนะแนวทางให้รุ่นน้อง ในโครงการเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง”

วันนี้ (2 มีนาคม 2561) เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย อาจารย์จิราภรณ์ ขวัญนิมิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ คุณพงษ์ศักดิ์ อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา สืบทอดภูมิปัญญาทำว่าวควาย อัตลักษณ์สตูล

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา ดึงเด็กรุ่นใหม่ฝึกทำว่าวควาย สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.สตูล หลังพบผู้เชี่ยวชาญลดจำนวน ส่งผลต่อการถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง ห่วงอาจสูญหายในที่สุดดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เอสเอสไอสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทส่งมอบโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อความยั่งยืน ให้กับนายจงรักษ์ วัตรสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ่านต่อ…

ทปอ.ฉลองครบ 45 ปี รวมพลังสถาบันอุดมศึกษาไทย จัดงานใหญ่ “University Expo มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ชูเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นยอด ตอกย้ำศักยภาพอุดมศึกษาไทย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ฉลองครบรอบ 45 ปี จัดงานใหญ่ "University Expo" มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (Universities, the driver of Thailand 4.0) ในวันที่ 2 4 มีนาคมนี้ โชว์ศักยภาพมหาวิทยาลัยไทย ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 อ่านต่อ…