พฤษภาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มรภ.สงขลา จัด 6 โครงการรวด พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เตรียมพร้อมบุคลากร-นศ. พกความมั่นใจสื่อสารชาวต่างชาติ

มรภ.สงขลา เปิดอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น รวดเดียว 6 โครงการ เสริมความเชื่อมั่นทางภาษาอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา พร้อมติดต่อสื่อสารชาวต่างชาติดร.สลิลา วงศ์กระจ่าง ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ศูนย์ภาษาพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ อ่านต่อ…

ฉีกนิยามเด็กวิทย์แว่นหนาเตอะ!! ‘เอิน-กานดา’ ทูตกิจกรรมฯ มธ. อนาคตดีไซเนอร์ ที่จะจัดเต็ม ‘เทคโนโลยีสิ่งทอ’ ในผลงานตัวเอง

ปัจจุบัน ‘เทคโนโลยี’ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในหลากแง่มุม ทั้งการติดต่อสื่อสาร การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ รวมไปถึงแฟชั่นเสื้อผ้าหรือสิ่งทอ ที่ล้วนต้องอาศัยเทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างความแปลกใหม่และก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เช่นเดียวกับ ‘เอิน-กานดา เครือสุวรรณศิริ’ อ่านต่อ…

วันสถาปนา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 48 ปี @12 มกราคม 2561

วันที่ 12 มกราคม เป็นวันคล้ายวันเกิด ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ภายใต้ปรัชญา "การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ" มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงถือเอาวันคล้ายวันเกิดของท่านผู้ก่อตั้งเป็น อ่านต่อ…

ครูยุค 4.0 มุ่งสร้างเด็กเป็นคนในศตวรรษที่ 21

มูลนิธิสยามกัมมาจล- ครูมีความเชื่อว่าเด็ก LD สามารถรักษาให้หายได้ แต่ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสมอง- เปลี่ยนจากครูสอน เป็นโคช ออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning / บูรณาการ- ออกแบบนวัตกรรมเปลี่ยนเด็ก LD ให้อ่านออกเขียนได้- เปลี่ยนเด็กเกรี้ยวกราด ให้อ่อนโยน สามารถใช้ชีวิตในวิถีปกติได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี อ่านต่อ…

“สุชัชวีร์” มอบของขวัญเด็กไทย เตรียมเสนอ รบ. จัดสรรงบสนับสนุนงานวิจัย ให้ ร.ร.ทั่วประเทศ

– ทปอ. ผุดโปรเจค ส่งเสริมศักยภาพเด็กไทย เตรียมคุยมหาวิทยาลัยรับเด็ก ม.ปลาย เป็นผู้ช่วยวิจัย เก็บประสบการณ์ใช้สมัครเรียนรอบ Portfolioศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) อ่านต่อ…

เป็นครู 4.0 ทำได้อย่างไร?

"ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" นี่คือคำขวัญวันครูประจำปี 2561 เนื่องในวันครูซึ่งเป็นวันสำคัญที่ศิษย์ควรระลึกถึงพระคุณครู ไม่ว่าจะยุค 1.0 / 2.0 / 3.0 ครูก็ยังคงเป็นบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มาถึงยุค 4.0 ในยุคที่บทบาทในสังคมต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง บทบาทครูก็เช่นเดียวกัน อ่านต่อ…

“ธ.กรุงเทพ-ประพันธ์สาส์น” ร่วมมือจัดโครงการ มอบหนังสือชุด “ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY (BE WHAT YOU LOVE)”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด จัดโครงการมอบหนังสือชุด "ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY (BE WHAT YOU LOVE)" ผนวกหนังสืออ่านเสริมนอกเวลาเรียน ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา 437 แห่ง และหอสมุดเมือง (Bangkok City Library) ของกรุงเทพมหานคร มูลค่ารวม 7 อ่านต่อ…

TIJ จับมือ ฮาร์วาร์ด ดึงนักวิชาการระดับโลกร่วมถกเวทีสาธารณะ พลิกตำราสากล นำ “หลักนิติธรรม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice: TIJ) ร่วมกับสถาบัน Institute for Global Law and Policy (IGLP) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัด TIJ International Forum เวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน "ผสานมุมมองหลักนิติธรรมจากระดับสากล อ่านต่อ…

RBRU : “ราชภัฏรำไพพรรณี” จับมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมคณะผู้บริหาร นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ออกเดินทางสู่วิทยาลัยการอาชีพเฉิงตูเป็นแห่งแรกของกำหนดการ โดยมีตัวแทนแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2561สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.graduate.cmru.ac.thหรือ โทรสอบถามได้ที่ 053-885990-9 อ่านต่อ…

กระทรวงวิทย์ นำหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์สุดอัจฉริยะ โชว์ในงานวันเด็กทำเนียบรัฐบาล

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำกิจกรรมและหุ่นยนต์ โรโบเทสเปียน ฮิวมานอยด์สุดอัจฉริยะ ร่วมโชว์ภายในงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาล หวังสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยหันมาสนใจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) และเลือกที่จะเรียนด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น อ่านต่อ…