พฤษภาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ศิลปศาสตร์ สจล. เตรียมความพร้อมหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 706 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี รศ.ดร. จิราภา วิทยาภิรักษ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ่านต่อ…

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 14

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 14โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว- (2 ภาษา : ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนกลาง)- อบรมระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ.2561- สถานที่รับสมัคร ณ อ่านต่อ…

ม.ร.เชิญวางพานพุ่ม วันพ่อขุนรามคำแหง 17 ม.ค. 61

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2561 เชิญชวนผู้แทนหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยภายในงานจะมีพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะและพิธีทางศาสนา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ อ่านต่อ…

อุทยานการเรียนรู้ TK park เดินหน้าสู่ปีที่ 13

อุทยานการเรียนรู้ TK park เดินหน้าสู่ปีที่ 13 ด้วยผลงานการสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ที่มีชีวิต ให้เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด "ห้องสมุดมีชีวิต" จากพื้นที่ต้นแบบที่ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลความร่วมมือสู่ 43 แห่งในพื้นที่ 27 จังหวัด อ่านต่อ…

MILO collaborates with OBEC to launch “Sports Development Program in School” project Inspires Thai kids to grow with sport because “Sport is A Great Teacher” together with “Nutritious Energy”

MILO beverage and the Office of the Basic Education Commission (OBEC), Ministry of Education, share the same belief that sports teaches kids life skills and values that will help them to be a success in life.To drive MILO beverage and OBEC’s commitment to grow Thai kids with sport, a caravan will อ่านต่อ…

ไมโล จับมือ สพฐ. เปิดโครงการ “ส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน” สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยเติบโตไปกับกีฬา เพราะกีฬาคือครูชีวิต พร้อมคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มีความเชื่อเดียวกันที่ว่ากีฬาสอนทักษะชีวิตและคุณค่าให้กับเด็กในการช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผู้บริหาร ฟิวเจอร์มาสเตอร์ จำกัด บริจาคเงินและหนังสือเรียน ร่วมโครงการ บวร ปีที่4 @ว.บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ SPU

วันนี้(10 ม.ค.) ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คุณกัลป์ปภัส ธนรัตน์อยู่ฑิต กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟิวเจอร์มาสเตอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมบริจาคเงินและหนังสือเรียนต่างๆ ให้กับ รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการและดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน อ่านต่อ…

ร่วมค้นหาความเป็นผู้ประกอบการและผู้นำยุคใหม่ได้ในงาน MBA Mini Open House 2018 พร้อมสอบชิงทุนการศึกษามูลค่า 80,000 บาท

ร่วมค้นหาความเป็นผู้ประกอบการและผู้นำยุคใหม่ได้ในงาน MBA Mini Open House 2018 ครั้งที่ 3 งานเปิดบ้านแนะนำหลักสูตร MBA ตอบทุกคำถาม ไขทุกข้อสงสัย พร้อมสอบชิงทุนการศึกษามูลค่า 80,000 บาท ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 25601.MBA สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM)? สร้างนักบริหาร ผู้ประกอบการ อ่านต่อ…