พฤษภาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มรภ.สงขลา ทำวิจัยปรับปรุงพันธุ์ แปรรูปตาลโตนด จับมือท้องถิ่นสร้างงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ชุมชน

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ผุดงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ตาลโตนด แปรรูปเป็นสินค้าหลากชนิด หวังเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่น ห่วงอาชีพทำน้ำตาลฯ ใกล้สูญหาย เหตุรายได้ไม่เพียงพอทำคนออกทำงานนอกพื้นที่ เร่งจับมือท้องถิ่นถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างรายได้ชุมชนอ.วาสนา มู่สา อ่านต่อ…

กระทรวงวิทย์ ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านความเป็นผู้ประกอบการ เปิดอบรมการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ ในโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ Innovative Startupรศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ่านต่อ…

แควนตัส ชวนนักเรียนเรียนซัมเมอร์คอร์สที่ออสเตรเลีย

สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุน (ออสเทรด) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ จับมือสายการบินแควนตัส สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA) สมาพันธ์สมาคมแนะแนวการศึกษานานาชาติ (FELCA) และเอไอเอส เสนอคอร์สเรียนภาษาอังกฤษซัมเมอร์คอร์สสำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 9-18 ปี อ่านต่อ…

สาธิตธรรมศาสตร์ไม่แยกสอน วิทย์-คณิต ม.1

ศราวุธ จอมนำ ครูประจำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยถึงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาว่า เป็นการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงทั้งสองศาสตร์ดังกล่าวไว้ในบทเรียนเดียวกัน โดยออกแบบให้เชื่อมโยงกับชีวิตจริงผ่าน Theme สวนสนุก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ โครงการมูลนิธิลูกพระดาบส สมุทรปราการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการพัฒนากิจการ โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ อ่านต่อ…

ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา โชว์วิชาการ “สืบสานงานพ่อฯ”

ร.ร. สาธิต มรภ.สงขลา โชว์ความเป็นผู้นำทางการศึกษา จัดงานวิชาการ’60 สืบสานงานพ่อ รอยต่อของแผ่นดิน อวดผลงานนักเรียนอนุบาล-ประถมใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดี รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงานสาธิตฯ วิชาการ’60 อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา เสริมความรู้ด้านไอที นศ. 2 พันคน

มรภ.สงขลา เสริมความรู้ด้านไอทีนักศึกษา 2,000 คน ตลอดเดือน ม.ค. ก.พ. 61 หวังช่วยประยุกต์ใช้กับการเรียน ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดถึงการอบรมใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ว่า จัดขึ้นระหว่างเดือน อ่านต่อ…

ชาวสาธิตกรุงเทพธนบุรี ชื่นมื่น ร่วมปาร์ตี้ ‘คริสต์มาส-ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561’

ดร.ดราฟ-ดวงฤทธิ์ ชัยรุ่งเรือง ผู้จัดการโรงเรียนฯ พร้อมด้วย เอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการโรงเรียนฯ, รศ.สุขุมาล เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยมีเหล่าคณะครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ส่งท้ายปีเก่า

ดร.ดราฟ-ดวงฤทธิ์ ชัยรุ่งเรือง ผู้จัดการโรงเรียนฯ พร้อมด้วย รศ.สุขุมาล เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับใหม่ 2561 โดยมีเหล่าคณะครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น อ่านต่อ…

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จับมือ นานมีบุ๊คส์ จัดค่าย STEM ฝึกกระบวนการคิดสร้างนักวิทยาศาสตร์

เพราะหนทางการพัฒนาระบบการศึกษาไทย เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องเริ่มจากการหล่อหลอมเยาวชน ให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ทั้งในด้านทักษะการใช้ชีวิต และกระบวนการเรียนรู้ STEM อย่างสมดุล โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จึงร่วมกับนานมีบุ๊คส์ จัดโครงการ อ่านต่อ…

คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารวิทยา)รับสมัคร Online http://www.reg.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561
ปริญญาโท สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA)รับสมัคร Online http://www.reg.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561
ปริญญาโท โครงการพิเศษ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “ยูเซียร่า” จับมือกับ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดสอบชิงทุนฯ ในโครงการ KMITL Pre-TCAS 2018

ยูเซียร่า (Usierra.com)* แพลตฟอร์มด้านการศึกษาแบบครบวงจรน้องใหม่ ภายใต้กลุ่มเคพีเอ็น ประกาศร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) จัดการ สอบวัดผลความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชิงทุนการศึกษาพร้อมดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยแบลคมอร์สจับมือวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Chulabhorn International College of Medicine : CICM) เปิดเผยภายหลังการลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยแบลคมอร์ส ประเทศออสเตรเลีย ว่าปัจจุบันการรักษาคนไข้ไม่สามารถใช้ศาสตร์เดียวในการรักษา อ่านต่อ…