มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ม.รามฯ เชิญโรงเรียน/นักเรียน ร่วมโครงการประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดีฯ”

ม.รามคำแหง เชิญผู้แทนโรงเรียนและนักเรียน ร่วมเปิดตัวโครงการประกวดคลิป "ชีวิตดี๊ดีฯ" พร้อมฟังคำแนะนำ "ทำคลิปอย่างไรให้ถูกใจผู้ชม" โดยผู้เชี่ยวชาญการผลิตสารคดีด้วยมือถือมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการประกวดคลิปเชิงสร้างสรรค์ "ชีวิตดี๊ดี Study @Ramkhamhaeng" อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) MOU ร่วมกับสายการบินนกแอร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย คณะท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ สายการบินนกแอร์ ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการบิน อ่านต่อ…

CU-TEC โดนใจมนุษย์เงินเดือนมีผู้สมัครเข้าทดสอบล้น

หลังศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ CU-TEC (Chulalongkorn University Test of English for Communication) ซึ่งเป็นการวัดความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ อ่านต่อ…

MPPM NIDA แนะรัฐเร่งเบิกจ่ายงบปี 61 หวังกระจายเงินลงรากหญ้า ช่วยกระตุ้น ศก.โค้งสุดท้ายปลายปี

ผู้อำนวยการหลักสูตร MPPM NIDA แนะรัฐชูนโยบายการคลัง เร่งเบิกจ่ายงบปี 61 ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พ.ร.บ.ระเบียบฉบับใหม่ หวังช่วยกระจายเงินลงสู่ระดับรากหญ้า ผ่านการพัฒนโครงการในท้องถิ่น พร้อมต่อยอดภาคการท่องเที่ยวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชน เพื่อหนุนกำลังซื้อภาคครัวเรือน อ่านต่อ…

CAT e-business ชวน ต่อ ธนภพ, มาดามมด ร่วมเปิดเทศกาลลองดีให้ถูกที่ในงาน CAT Testival 2017

CAT e-business จัดกิจกรรมดีๆเพื่อการศึกษาแบบ One Day Trip ชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมเป็นอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้ แนะแนวการเรียนต่อในสายวิทย์และสายศิลป์ รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาลัยให้แก่น้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"จ.สระบุรี อ่านต่อ…

SPU: เรียนรู้สู่การพัฒนา! เด็กการเงิน ม.ศรีปทุม เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมนักศึกษา สาขาวิชาการเงิน SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูเรียนรู้งานด้านการเงินการลงทุน เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และต่อยอดการเรียนการทำงานในอนาคตต่อไป ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน อ่านต่อ…

วว. จัดประชุม The 4th TISTR’s International Advisory Committee (IAC) Meeting

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม The 4th TISTR’s International Advisory Committee (IAC) Meeting หรือ IAC Meeting 2017 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานชั้นนำระดับโลก ประกอบด้วย Mr.David Tveit, Danish Technological Institute (DTI) อ่านต่อ…

SPU: It’s YOUR TIMING TO FLY @THE BUSINESS PROFESSIONL #5

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมฟัง The Business professionalหัวข้อ It’s your timing to flyโดย คุณสฤทธิ์ ตันตราภรณ์อดีตผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัดวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560เวลา 09.00 – 12.30 น.ณ ห้อง อ่านต่อ…

หลักสูตร BrandKU จัดงานสัมมนา “Growth Strategies: How to DRIVE your business through Global Trend” จับกระแส Global Trends ปลดล็อคกับดักธุรกิจ

หลักสูตร BrandKU มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง เทรนด์ที่ส่งผลต่อธุรกิจ จึงได้ร่วมมือกับ และ SCB SME, mai และ BrandAge ในการจัดงานสัมมนาเรื่อง "Growth Strategies: How to DRIVE your business through Global Trend"ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา ผู้อำนวยการหลักสูตร BrandKU EXT และ อ่านต่อ…

เยาวชนในโครงการ อวด-ดี อาชีวะ 3 เยี่ยมชมกิจการ ททบ.

คณะบุคลากรและนักศึกษาอาชีวศึกษา ในโครงการ "อวด-ดี อาชีวะ 3" เข้ามาเยี่ยมชมกิจการของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อเรียนรู้งานทางด้านกระบวนการผลิตรายการและรับชมการผลิตรายการสดอย่าง "คุยข่าว 10 โมง" ณ อ่านต่อ…

SPU: “ศรีปทุม” จับมือ “Travel Click” ผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4.0

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ บริษัท Travel Click (Thailand) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพมาตรฐานด้านธุรกิจการให้บริการแบบครบวงจร อ่านต่อ…

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ DPU ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวคิดและหลักการของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำหลักการแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง อ่านต่อ…

SPU : ตอกย้ำผู้นำคุณภาพการศึกษา! ม.ศรีปทุม ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (ภายใน)

วันนี้ (9 พ.ย.) ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ข้าราชการบำนาญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน อ่านต่อ…

SPU : เปล่งประกาย ความเป็นผู้นำ! “บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในงาน” กับนศ.การจัดการ ม.ศรีปทุม

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมโครงการ "THE BUSINESS PROFESSIONAL" เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ดูดีพร้อมเปล่งประกายความเป็นผู้นำสู่ความสำเร็จในงานให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ SPU และผู้ที่สนใจทั่วไป อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เชิญผู้สนใจร่วมงาน DPU JOB FAIR 2017 ครั้งที่ 50

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 9 จัดงาน DPU JOB FAIR 2017 ครั้งที่ 50 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ หน้าอาคาร 5 ภายในงานพบกับการสมัครงานผ่าน QR Code กว่า 60 บริษัทชั้นนำ อ่านต่อ…

SPU : Tech Talk #9 แบไต๋ เทรนด์ไอที 2018! ก้าวสู่โลกเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ และIoT กับ “หนุ่ย” พงษ์สุข หิรัญพฤกษ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดโครงการ Tech Talk #9 กับการบรรยายสุดพิเศษ ในหัวข้อ "TREND IT 2018 Live สดทันที ที่มีเรื่องกับหนุ่ยแบไต๋" โดย คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ กูรูด้านไอที ให้เกียรติร่วมถ่ายทอดความรู้ เผยเทรนด์ไอทีในปี2018 แบบหมดเปลือก อ่านต่อ…

มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน MBA Mini Open House รับส่วนลดและทุนการศึกษาไปก่อนใคร พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกฟรี

หลักสูตรปริญญาโท MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ก้าวสู่ปีที่ 12 ขอเชิญท่านผู้สนใจศึกษาต่อ เพื่อต่อยอดศักยภาพด้านการบริหาร เข้าร่วมงานเปิดบ้านแนะนำหลักสูตรและแนะแนวทางศึกษาต่อ MBA Mini Open House 2017 ครั้งที่ 2 เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงานลุ้นรับของที่ระลึกทันที อ่านต่อ…

SPU : จุดประกายความสำเร็จ..! การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ กับผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาด รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมโครงการ "THE BUSINESS PROFESSIONAL" หัวข้อ การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ อ่านต่อ…

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือกับม.ศิลปากร และม.ทักษิณ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์จาก ใบไม้สีทอง

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง (The Cultural Heritage Based Development Project for Golden Leaf) นำโดย ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต อ่านต่อ…