พฤษภาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สื่อสารมวลชน มบส. ชวนชมโปรเจคดีๆ ปีละหน

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชม เทศกาลการนำเสนอผลงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการออกแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์ Special Project Final Round ในวันที่ 24, 27-29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 และ ห้อง Mini Theatre ชั้น 3 อาคาร 11 อ่านต่อ…

SPU : อยากมีเรื่อง ! ต้องฟัง Tech Talk #9 “ TREND IT 2018 Live สดทันที ที่มีเรื่องกับหนุ่ยแบไต๋”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟัง Tech Talk#9หัวข้อ "TREND IT 2018 Live สดทันที ที่มีเรื่องกับหนุ่ยแบไต๋" โดย คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย)แบไต๋ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00-16.40 น. ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 อ่านต่อ…

RBRU ” วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ ” มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี เข้าร่วมวางพานพุ่มงานสดุดีวีรกรรม ครั้งที่ 13

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน จันทบุรี ผศ.ดร.จักรพันธ์ วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมวางพานพุ่มงานสดุดีวีรกรรม"วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ" ครั้งที่ 13 อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 พร้อมโชว์พืชวงศ์แตงในเวทีวิชาการครั้งใหญ่ที่ไม่ควรพลาด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7- 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า อ่านต่อ…

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดตัวหลักสูตร “ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มธ. ศูนย์ลำปาง” พัฒนาชุมชนดิจิทัล นำลำปางสู่จังหวัดที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดตัวแอปพลิเคชั่น "สมาร์ทโลคอลไกด์" ต้นแบบนวัตกรรมเพื่อชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ เพิ่มรายได้ผู้ประกอบการในชุมชนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดตัวหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการเรียนรู้ อ่านต่อ…

สจล. ขานรับรัฐบาลเดินหน้าจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล” เปิดสอนปี 61

"ศ.ดร.สุชัชวีร์" เร่งเครื่องจัดตั้ง "มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล" ในประเทศไทย เชื่อมั่นเป็นศูนย์กลางผลิตบุคลากรไทย ที่มีทักษะความสามารถรองรับการพัฒนาประเทศยุค 4.0สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผยความคืบหน้าความร่วมมือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน อ่านต่อ…

SPU : เสริมศักยภาพความรู้ด้านกฎหมาย ! หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม ชลบุรี

วันนี้ (6 พ.ย.) นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯพร้อมปาฐกถาพิเศษ ในโครงการสัมมนาของหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยภายในงานมีการสัมมนาในหัวข้อ เรื่อง อ่านต่อ…

SPU: เสริมเขี้ยวเล็บ! “การบริการลูกค้าที่แตกต่างอย่างเหนือชั้น” กับเด็กการจัดการธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมโครงการ "THE BUSINESS PROFESSIONAL" เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บทางความคิดให้กับนักศึกษาการจัดการธุรกิจการบิน SPU และผู้ที่สนใจทั่วไป กับการบรรยายพิเศษ หัวข้อ อ่านต่อ…

SPU: มากกว่าวิชาการคือการเรียนรู้! นศ.การจัดการโรงแรม ม.ศรีปทุม เข้าศึกษาดูงาน โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์ดวงดาว อาจสมบูรณ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPU นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมที่เรียนในรายวิชา การดำเนินงานและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม HMT221 (กลุ่มที่ 2) จำนวนกว่า 120 คน เรียนกับตัวจริง อ่านต่อ…

ราชมงคลพระนคร เฟ้นหาเยาวชน ร่วมกิจกรรมคิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจัด "กิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย" ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งมีความเชื่อว่าเด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เราจึงต้องการผลักดัน ส่งเสริมเยาวชนที่มีความขยันหมั่นเพียร อ่านต่อ…

SPU: ขอเชิญ ร่วมแบ่งปัน สร้างรอยยิ้มและความสุข ให้กับผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ กับ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการ"ยิ้มสร้างสุข" ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ อาทิ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพูสระผม กระดาษชำระ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และอื่นๆ เพื่อมอบให้กับ อ่านต่อ…

สมาคมเพื่อนชุมชน มอบทุน ป.ตรีต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7

"สมาคมเพื่อนชุมชน" เปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดระยองได้สานฝันเรียนต่อปริญญาตรีแต่ขาดทุนทรัพย์ มอบทุนปีที่ 7 อีก 38 ทุน รวม 10.6 ล้านบาท พร้อมยกเลิกเงื่อนไขต้องกลับมาทำงานที่บ้านเกิดเป็นปีแรก เปิดกว้างให้ทำงานจังหวัดอื่นๆ ได้ตามความสามารถ อนาคตเพิ่มทุนสาขาวิชาชีพ อ่านต่อ…

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สลจ. จัดแถลงข่าว การจัดงาน “วิศวะ ’60 – Engineering Expo 2017

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.), สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน และบริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส อ่านต่อ…

ทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ ออนดีมานด์ เอเลเวล และเอ็นคอนเส็ปท์ เปิดกิจกรรม “Admissions Skill Up by TruePlookpanya”

ทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ ออนดีมานด์ เอเลเวล และเอ็นคอนเส็ปท์ เปิดกิจกรรม "Admissions Skill Up by TruePlookpanya" ชวนน้องๆ ม.6 อัพสกิลโค้งสุดท้าย แก้จุดอ่อนก่อนสอบจริง ทดสอบปุ๊ป…รู้ผลปั๊ป ! สมัครเลยวันนี้ ถึง 30 พ.ย. 60 ทาง http://www.trueplookpanya.com/tcasกลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญา อ่านต่อ…

งานพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนา ให้มีคุณสมบัติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และกระจายโอกาสให้พระภิกษุสามเณร คฤหัสถ์ โดยเฉพาะวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อมุ่งเน้นการเผยแผ่พุทธธรรม การแก้ปัญหาสังคม การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดสันติสุข อ่านต่อ…

หนังสือ ORGANIZATION TOOLBOX สร้างองค์กรในยุค 4.0

ORGANIZATION TOOLBOX สร้างองค์กรในยุค 4.0 หนังสือเล่มนี้ จัดทำเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันจากภายใน โดยการเตรียมองค์กร และบุคลากร ในทุกอุตสาหกรรม ให้มีความพร้อมรับสถานการณ์การแข่งขันที่จะเปลี่ยนไปในมิติต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสู่สังคมดิจิทัล เนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ แบ่งเป็น 3 อ่านต่อ…

SPU : ถ่ายทอดความรู้! การทำแผนการสอนและการปรับปรุง (เทคนิคเพื่อการสอนภาษาญี่ปุ่น) โดย ผศ.Yasumasa MORI SPU-Japanese

ผศ.Yasumasa MORI หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ อาจารย์ Aki TAKAHSHI อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (SPU-Japanese) คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ่านต่อ…

มทร.ธัญบุรี จัดทุนการศึกษากว่า 1,400 ทุนแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,482 ทุน เป็นเงิน 19,397,900 บาท แบ่งเป็นทุนมหาวิทยาลัยจัดสรร 1,026 ทุน จำนวนเงิน 8,014,000 บาท ทุนคณะจัดหา 223 ทุน จำนวนเงิน 3,151,000 บาท อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์

ศศิลักษณ์ พจนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ และ นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต รศ.ดร. กิติพงศ์ มะโน คณบดีคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ อ่านต่อ…

RBRU ” พัฒนาทักษะทางด้านสื่อใหม่ ” คณะนิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการใช้สื่อใหม่ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์นคร เผือกนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและรักษาการคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม " พัฒนาทักษะทางด้านสื่อใหม่ สำหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 " ณ ห้องประชุมเกาะกลางน้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินจับมือสายการบินนกแอร์เสริมศักยภาพบุคลากรสายการบิน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ รอบรู้ศาสตร์นวัตกรรมการบริการธุรกิจสายการบิน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ อ่านต่อ…