มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SPU : ดีงาม! เด็ก IT SPU เข้ารับรางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิวรรธนา แตงสมบูรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้ารับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2559 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ณ อ่านต่อ…

Books Journey เปิดประสบการณ์การเดินทางของหนังสือที่ TK park

หลังมหกรรมหนังสือระดับชาติจบลง ใครที่พลาด รู้สึกยังฟินไม่สุด อุทยานการเรียนรู้ TK park ชวนมาสนุกกันต่อกับเทศกาลแห่งการอ่าน " Books Journey การเดินทางของหนังสือ" เปิดประสบการณ์อ่านผ่านการเดินทางของหนังสือ พบปะพูดคุยกับ บก. นักเขียน ที่จะมาแชร์เรื่องราวครบรสบนเส้นทางสายหนังสือ อ่านต่อ…

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดกิจกรรม Open House “Gracious Hospitality 4.0”

Open House "Gracious Hospitality 4.0" by Dusit Thani Collegeวิทยาลัยดุสิตธานี จะมีการจัดกิจกรรม Open House ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ…

ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3 พระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อ่านต่อ…

SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จิตอาสา! ร่วมเก็บขยะเศษกระทงทำความสะอาด วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

วันนี้(4 พ.ย.) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาคณะบัญชี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โครงการ "ร่วมรณรงค์รักษาความสะอาด" ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้มีจิตอาสา มีน้ำใจ เสียสละ อ่านต่อ…

SPU : มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพ-ชลบุรี-ขอนแก่น พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบุญมหากุศล ถวายผ้ามหากฐินสามัคคี ประจำปี 2560 จำนวน 3 วัด

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพ ชลบุรี ขอนแก่น เป็นประธานพิธีถวายผ้ามหากฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดแสงธรรม ,วัดแสงจันทร์ และวัดชัยประสิทธิ์ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้แทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีฯ นำคณะผู้บริหาร อ่านต่อ…

SPU : จุดประกายความฝันน้องๆม.ปลาย! สู่ความสำเร็จ เติมเต็มจินตนาการ “CHARACTER DESIGN WORKSHOP” กับคณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม CHARACTER DESIGN WORKSHOP เติมเต็มความฝันและจินตนาการของน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีความชื่นชอบในงานออกแบบสร้างสรรค์ตัวการ์ตูน และตัวละครคาแรคเตอร์ต่างๆตามจินตนาการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสอนและแนะนำเทคนิคในการออกแบบคาแรคเตอร์ อ่านต่อ…

SPU : ลอยกระทงปีนี้! ร่วมยินดี เด็กศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม คว้าตำแหน่งนางนพมาศ ตลาดไท”60

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ"น้องเบล" นางสาวกชพรรณ เผือกพิพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พกพาความสวยงามแบบไทยๆคว้ารางวัลชนะเลิศได้รับตำแหน่งนางนพมาศตลาดไท ประจำปี 2560 มาครอง พร้อมรับถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัลจำนวน 12,000 บาท อ่านต่อ…

SPU: เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวไทย! สู่ความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการการท่องเที่ยว ม.ศรีปทุม

เมื่อ(วันที่ 5 พ.ย.) ดร.ปณต อัศวชัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว รหัส 59 ที่ลงเรียนในรายวิชามรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วว.พบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หารือความร่วมมือนำวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี พัฒนาพืชเศรษฐกิจภาคเหนือ

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมคารวะ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมรายงานความก้าวหน้าของโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก อ่านต่อ…

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดย รศ.สุขุมาล เกษมสุข ผู้อำนวยการ พร้อม คุณดร๊าฟ-ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้จัดการฯ และ คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการฯ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2560กิจกรรมวันลอยกระทง เริ่มต้นด้วย รศ.สุขุมาล เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี อ่านต่อ…

SPU : THE BUSINESS PROFESSIONAL #4 “การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ” โดย รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ ผู้เชี่ยวชาญฯ เจ้าของรางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยมระดับชาติ

"THE BUSINESS PROFESSIONAL" สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง หัวข้อ "การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ อ่านต่อ…

อักษร เอ็ดดูเคชั่น จัดโครงการสัมมนาวิชาการ วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนครบวงจร ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักวิชาการ ร่วมอัพเดทเทรนด์การศึกษา 4.0 เสริมทักษะแห่งโลกอนาคตใหม่ กับ 3 โครงการสัมมนาวิชาการใหญ่แห่งปี งาน Science Innovation 4.0 งานภาษาไทย ภาษาชาติ และงาน Excellence in อ่านต่อ…

SPU : ระเบิดศึกแล้ว ! U-Bridge Open 2017 การแข่งขันสะพานเหล็ก อุดมศึกษา”60 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญทุกท่าน ร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันสะพานเหล็ก ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (U-Bridge Open 2017) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 19.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ…

SPU : เพราะคุณ! คือคนที่พร้อมที่สุด ..ขอเชิญนศ.สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรม “BBL Interview Workshop 2017” เทคนิคสร้างโอกาส ได้งานทำก่อนใคร…ฟรี!

เพราะคุณ! คือคนที่พร้อมที่สุด ..คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษา สาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่4 (ที่กำลังสำเร็จการศึกษา) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรม "BBL Interview Workshop 2017" เทคนิคสร้างโอกาส ได้งานทำก่อนใครฟรี!โดย วิทยากรจาก อ่านต่อ…

‘MPPM นิด้า’ ขยายรับ ป.โท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รองรับศก. Thailand 4.0

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (MPPM NIDA) ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา (กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 23) สำหรับนักบริหารและผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 28 พฤศจิกายน 2560 อ่านต่อ…

นักศึกษา วิทยาลัยผู้ประกอบการ ม.หอการค้าไทย ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ที่ จ.ชัยภูมิ

นักศึกษาวิทยาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ ไทยเบฟ ในโครงการ "ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว" ภายใต้แนวคิด "ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน" ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 แล้วโดยได้ร่วมกันออกบูธจัดกิจกรรมให้ความรู้และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ จากนักศึกษาในโครงการ อ่านต่อ…

SPU : เติมความรู้! สู่เส้นทางนักวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์ 4.0 โดย ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในรายวิชา บัณฑิตในอุดมคติ BUS 200 ในหัวข้อ "เส้นทางอาชีพนักวางแผนกลยุทธ์ และที่ปรึกษาในงานโลจิสติกส์" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปุณณภณ เทพประสิทธิ์ กรรมการผู้บริบริหาร บริษัท เอ็มวีพี อ่านต่อ…