ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ม.ศรีปทุม ผนึกกำลังสร้างบุญมหากุศล 3 วิทยาเขต ถวายผ้ามหากฐินสามัคคี “63

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน(กทม) วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตชลบุรี พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างบุญมหากุศล โดยมี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ชลบุรี และอาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ม.ศรีปทุม บางเขน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งสามวิทยาเขต พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมทำบุญประกอบพิธีถวายผ้ามหากฐินสามัคคี ประจำปี 2563 และร่วมถวายปัจจัยทำบุญ รวม 3 วิทยาเขต เป็นจำนวนเงิน 1,613,159.50 บาท พร้อมทั้งมอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกจำนวนหนึ่งด้วย ณ ศาลาการเปรียญ วัดสว่างนิคม บ้านโนนเมือง ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอร่วมอนุโมทนาบุญแก่ทุกท่าน ในการร่วมทำบุญมหากุศลร่วมกันมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมฯ ได้ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประเพณีถวายผ้ามหากฐินสามัคคี ถือเป็นประเพณีที่สำคัญที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ ซึ่งมักจะกระทำกันเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังวันออกพรรษา เพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปอีกด้วย