ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ทุนการศึกษา IELTS จากบริติช เคานซิล สานฝันนักเรียนไทยสู่ความสำเร็จผ่านการศึกษาต่อในต่างประเทศ

- องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา IELTS จากภูมิภาคเอเชียตะวันออก
- นักเรียน 29 คนจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะได้รับทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 187,000 ปอนด์ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มความฝันการไปศึกษาต่อในต่างประเทศของพวกเขา
- แม้การศึกษาต่อต่างประเทศจะชะลอตัวลงอย่างมาก นักเรียนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะยังนำทุนการศึกษาที่พวกเขาได้รับไปใช้ในการเรียนต่อต่างประเทศในสาขาวิชาหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแพทยศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการเงิน

บริติช เคานซิล ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา IELTS ประจำปี 2020 ซึ่งนับเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยมีผู้ที่ได้รับทุนกว่า 270 คน จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุนการศึกษา IELTS ในการเติมเต็มความฝันการไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยในปีนี้ มีนักเรียนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 29 คน ซึ่งในจำนวนนี้ มีผู้สอบ IELTS จากประเทศไทย จำนวน 3 คน ที่ได้รับทุน Local Prize ประจำปี 2019/20

บริติช เคานซิล ได้รับใบสมัครมากกว่า 1,400 ใบ และทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครซึ่งมีความเป็นเลิศทางวิชาการมากกว่า 100 คน โดยนอกจากผลการสอบ IELTS ในระดับดีเยี่ยมแล้ว พวกเขายังแสดงให้เห็นถึงปณิธานในการอุทิศตนช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าในหรือนอกประเทศของตน ภายหลังจบการศึกษา

3 ผู้สอบ IELTS ที่มีความเป็นเลิศจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก คว้าทุน Regional Prize

ทุน Regional Prize จำนวน 3 รางวัล มูลค่ากว่า 58,000 ปอนด์ ได้ถูกมอบให้แก่นักเรียนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งจะเดินทางไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในฝันในปีการศึกษา 2020/21 หรือ 2021/22 โดยมีนักเรียน 26 คน ซึ่งมาจากประเทศและดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งได้รับทุน Local Prize มูลค่ารวมทั้งสิ้น 129,000 ปอนด์

คุณ Hyunah Kim ซึ่งได้รับทุน Grand Prize ให้ความเห็นเกี่ยวกับทุนที่เธอได้รับว่า "การไปเรียนต่อในสหราชอาณาจักรเป็นสิ่งที่ฉันใฝ่ฝัน และฉันจะไม่ปล่อยให้วิกฤตการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาหยุดความฝันของฉัน ตอนนี้ฉันกำลังจะเดินทางไปสหราชอาณาจักรเพื่อเข้าศึกษาต่อที่ London School of Economics การได้รับทุนการศึกษา IELTS จะช่วยเติมเต็มทั้งความฝันด้านการเรียนและอาชีพของฉัน ทั้งยังเพิ่มความมั่นใจให้แก่ฉัน ในช่วงเวลาที่มีแต่ความไม่แน่นอน" คุณ Ruey-Bin Tsai จากไต้หวัน ซึ่งได้รับทุน Regional Third Prize ยังได้กล่าวชื่นชมการสอบ IELTS ว่า "IELTS เป็นการสอบที่มีคำถามหลากหลายประเภท ซึ่งทำให้การสอบมีความท้าทายและสร้างความเพลิดเพลินอย่างมากให้กับผมที่มองภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ใช้ในการสื่อสาร ไม่ใช่วิชาเรียนวิชาหนึ่ง โดยการสอบ IELTS ได้ช่วยเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในฝัน ซึ่งก็คือ University of Illinois Urbana-Champaign ในสหรัฐอเมริกา ได้อย่างแท้จริง"

3 ผู้สอบ IELTS ที่โดดเด่นจากประเทศไทย ได้รับทุน Local Prize

คุณ Sawas Steven ซึ่งได้รับทุน Local 1st Prize เผยความรู้สึกว่า "การได้รับทุนการศึกษา IELTS ถือเป็นรางวัลสำหรับความอุตสาหะและความมุ่งมั่นของผม ซึ่งการได้รับทุนคือสิทธิพิเศษ และผมรู้สึกซาบซึ้งในโอกาสที่บริติช เคานซิล ได้มอบให้ รวมไปถึงการทำงานหนักซึ่งผลักดันให้ผมไปสู่ความสำเร็จ ทุนการศึกษา IELTS จะเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการเดินทางของผม และจะช่วยให้ผมประสบความสำเร็จทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและในฐานะนักวิชาการ"

สถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้แผนการเรียนของนักเรียนกว่าล้านคน ซึ่งวางแผนจะไปศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ เกิดการชะลอตัว โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีนักเรียนต้องการจะไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย มากที่สุด ซึ่ง IELTS ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ก็ได้เป็นส่วนสำคัญในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา โดยคุณ Steve Adams ผู้อำนวยการฝ่ายการสอบประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก บริติช เคานซิล กล่าวว่า "ทุนการศึกษา IELTS ตระหนักถึงนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งได้แสดงให้เราเห็นถึงความยอดเยี่ยมทางวิชาการ และการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในระหว่างที่ศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่พวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะนำสิ่งที่ได้รับในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศกลับไปด้วยภายหลังจบการศึกษา และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ให้การสนับสนุนนักเรียนที่มากด้วยความสามารถเหล่านี้ให้ได้ประสบความสำเร็จในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการศึกษาต่อต่างประเทศก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยปูทางให้พวกเขาได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต"

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา IELTS ได้ที่ https://www.ieltsasia.org/ieltsprize

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
คุณกัณฐณัฏฐ์ จรัสชัยมงคล ผู้จัดการการตลาดด้านการสอบ บริติช เคานซิล ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66) 0 61 398 8096
อีเมล: kantanat.jaruschaimongkol@britishcouncil.or.th

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ:

เกี่ยวกับทุนการศึกษา IELTS

นับตั้งแต่เริ่มต้นมอบทุนการศึกษาในปี 2011 ทุนการศึกษา IELTS โดยบริติช เคานซิล ได้สนับสนุนให้นักเรียนกว่า 270 คนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้เติมเต็มความฝันในการไปศึกษาต่อในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย

ทุนการศึกษา IELTS จะมอบให้กับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมถึงมีแรงจูงใจในการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งต้องการทำตามความฝันการเรียนต่อระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ในสาขาวิชาที่เลือกในสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก ซึ่งใช้ผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยทุนการศึกษา IELTS ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่นักเรียนที่เรียนในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แต่บริติช เคานซิลนั้น ต้องการที่จะสนับสนุนผู้ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการอุทิศตนเพื่อสังคม โดยใช้สิ่งที่พวกเขาได้รับจากการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก

สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปีนี้ บริติช เคานซิลได้ขยายคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน โดยกำหนดให้ผู้ที่ต้องเลื่อนเวลาเข้าศึกษาต่อไปยังปีการศึกษา 2021/22 สามารถสมัครได้ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่จำต้องเปลี่ยนแผนการศึกษา และสนับสนุนความฝันด้านการศึกษาของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://www.ieltsasia.org/ieltsprize

2019/20 IELTS Prize winner list


Regional IELTS Prize WinnerNameCountry/TerritoryUniversitySubject/programme
1Hyunah KimKRLondon School of Economics and Political ScienceMSc Development Studies
2Rachel, Ching FongHKUniversity of CambridgeMPhil in Multi-Disciplinary Gender Studies
3Ruey-Bin TsaiTWUniversity of Illinois Urbana-ChampaignBA Material Science and Engineering
Country IELTS Prize winnerNameUniversitySubject/programme
HK...
1Benjamin, Oh Yao TengLondon School of Economics and Political ScienceBA Law
2Winky, Lee Cheuk YingUniversity College LondonMSc Clinical Mental Health Sciences
3Manna, Li Tsz NingUniversity of OxfordMSc in Applied Linguistics and Second Language Acquisition
KR...
1N/A..
2Eun Hyung KimRochester Institute of TechnologyMFA in Glass (Sculpting)
3Se-Eun KimWimbledon College of ArtsBA (Hons) Theatre Design
TW...
1Hui-Chen WengRoyal College of ArtMA interior design programme
2Kai-Ting ChangUniversity College LondonMSc Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
3Yi-Hsuan PanUniversity of WarwickMA Drama and Theatre Education
ID...
1Danielle Theophilia PratamaNottingham Trent UniversityBA Computer Science
2Florence Yokhebed ValerieUniversity of WarwickBA Economic Studies and Global Sustainable Development
3Lidwina KristantiaImperial College LondonMSc Economics and Strategy for Business
MY...
1Kuberan Hansrajh KumaresanOxford UniversityBA Law (Jurisprudence)
2Julia ChinUniversity of WarwickBA Economic Studies and Global Sustainable Development
3Zulaiqa Binti Mohamad RiduanTechnical University of MunichMSc in Sustainable Resources Management
SG...
1Jia Sheng Bryan KioUniversity of CambridgeMPhil in Technology Policy
2Hui Jun HoInstitute of Education, UCLDEdPsy Educational Psychology (Professional Educational, Child & Adolescent Psy)
3Andrea Evangeline LimKing's College LondonMSc Clinical nursing
TH...
1Sawas StevensBirmingham City UniversityMA International Human Resource Management
2Tatiyapot SrikarnchanakasUniversity of GlasgowMSc IT Cyber Security
3Wanwarin
Yensuk
University of BristolMSc Gender and International Relations
PH...
1Justine Alyssa GuinoUniversity of SheffieldMSc Data Analytics
2Jessica BaduaUniversity of CadizMA International Relations and Migrations
3Greco Mark MalijanUniversity of OxfordMSc International Health and Tropical Medicine
VN...
1Dang Tran TungCurtin UniversityMSc Teaching (Secondary Education) (Economics)
2Pham Hoang YenAalto UniversityMSc in Economics and Business Administration
3Huynh Anh TuanUniversity of New South WalesBachelor of Commerceเกี่ยวกับการสอบ IELTS (International English Language Testing System)

IELTS เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการย้ายถิ่นฐานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยมีจำนวนการสอบมากกว่า 3.5 ล้านครั้งในปีที่ผ่านมา IELTS ได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากองค์กรต่างๆ มากกว่า 10,000 แห่ง ในฐานะการสอบซึ่งใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาต่อ การย้ายถิ่นฐาน และการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ โดยมีบริติช เคานซิล, IDP: IELTS Australia และ Cambridge English Language Assessment เป็นเจ้าของร่วมกัน

บริติช เคานซิล คือองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้คนทั่วโลก เราทำงานร่วมกับประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลก

เกี่ยวกับการสอบ IELTS

ผู้สอบ IELTS จะถูกทดสอบทักษะการฟัง อ่าน เขียน และพูด ซี่งมีการให้คะแนนในทุกทักษะเป็นระดับจาก 1 (ต่ำสุด) ถึง 9 (สูงสุด)

การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ คือ ด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ โดยการสอบ IELTS Academic จะวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการใช้ในเชิงวิชาการและการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาของการสอบประเภทนี้จะเหมาะสมกับผู้สอบทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะมีความสนใจเรียนต่อในสาขาวิชาใด ส่วน IELTS General Training จะวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาของการสอบประเภทนี้ จะเกี่ยวข้องกับการทำงานและสถานการณ์อื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยการสอบ IELTS General Training นั้น เหมาะสำหรับการใช้เพื่อสมัครขอย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์

ตัวอย่างของหน่วยงานภาครัฐและสมาคมวิชาชีพที่ให้การยอมรับผลสอบ IELTS หรือกำหนดให้ผู้สมัครต้องยื่นผลสอบ IELTS ได้แก่

- ฝ่ายการเป็นพลเมืองและการเข้าเมืองแคนาดา
- กระทรวงการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดน ประเทศออสเตรเลีย
- กองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร
- คณะกรรมาธิการผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจากสถาบันในต่างประเทศ และคณะกรรมการพยาบาลวิชาชีพของรัฐประจำสภาแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา
- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับบริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล คือองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราทำงานร่วมกับประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลก ผ่านงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ การศึกษา และประชาสังคม ในปีที่ผ่านมาเราสื่อสารกับผู้คนโดยตรงมากกว่า 75 ล้านคน และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ข่าวสาร และสื่อสิ่งพิมพ์กับผู้คนกว่า 758 ล้านคน เราสร้างประโยชน์แก่ประเทศที่เราทำงานด้วยโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน บริติช เคานซิล ก่อตั้งในปี 1934 ภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่งสหราชอาณาจักร เราได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรร้อยละสิบห้าจากเงินทุนทั้งหมด บริติช เคานซิล ดำเนินการจัดสอบ IELTS ที่ศูนย์สอบมากกว่า 800 แห่ง ในกว่า 100 ประเทศ www.britishcouncil.org

รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20200928/2930029-1
คำบรรยายภาพ - ขอแสดงความยินดีกับผู้คว้าทุน IELTS Prize ประจำปี 2019/20

โลโก้ - https://photos.prnasia.com/prnh/20200916/2919259-1LOGO