ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

สืบสานประเพณี! ไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์ และสานสัมพันธ์พี่-น้องบัญชี”63 ม.ศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาเฟรชชี่”63 คณะบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมงคลบายศรีสู่ขวัญ ในงาน "ไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์ และสานสัมพันธ์พี่-น้องบัญชี" ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี เป็นพิธีกรผู้ประกอบพิธีมงคลบายศรีสู่ขวัญฝากตัวเป็นศิษย์ในครั้งนี้ด้วย

#Dynamic #Passionate #Professional #SPU #ศรีปทุม #TCAS #GATPAT #SPU #Dek64 #Onet #บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%