ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ชวนฟัง! Tech Talk Season 7 ep 6 “noBitter Startup”สร้างเกษตรแนวใหม่แห่งอนาคตมูลค่าร้อยล้านในหนึ่งปี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษ โครงการ Tech Talk Season 7 ครั้งที่ 6

ในหัวข้อ “รู้หรือไม่” มีโรงปลูกผักสลัดอยู่กลางสยามสแควร์ กับ Nobitter Startup สร้างเกษตรแนวใหม่แห่งอนาคตมูลค่าร้อยล้านในหนึ่งปี

โดย ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์
Chief Everything Optimizer noBitter

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น.

ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics