ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ม.อ.ตรัง ปิดโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิด

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิด โดยมี ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตตรัง อาจารย์ บุคลากร และตัวแทนชุมชน ร่วมรับฟังรายงานการศึกษาชุมชนที่บัณฑิตอาสาลงพื้นที่ในจังหวัดตรัง เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานข้อมูลสถานการณ์โควิด และวิเคราะห์และจัดทำงานแผน โดยมีทั้งหมด 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นผู้สูงอายุ ประเด็นเศรษฐกิจชุมชน ประเด็นเด็กและเยาวชน ประเด็นการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีตัวแทนจากพื้นที่ที่บัณฑิตอาสาลงพื้นที่ร่วมรับการนำเสนอข้อมูลทั้งหมด โดยในช่วงบ่าย ดร.ชัยยา น้อยนารถ ได้เป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบประกาศนียบัตรให้แก่บัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิด และกล่าวปิดโครงการ.