ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

DEKบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “Financial Advisor : FA ที่ปรึกษาการเงิน คู่คิดนักลงทุน”

อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษ เรียนกับตัวจริง ประสบกาณณ์จริง โครงการ The Professional Accountant ในหัวข้อ "Financial Advisor : FA ที่ปรึกษาการเงิน คู่คิดนักลงทุน" โดย คุณไพบูลย์ นนท์ชะสิริ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายที่ปรึกษาการเงิน บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด และคุณภคิม สรรพเสวี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ตรง แก่นักศึกษาคณะบัญชี SPU ณ ห้องเรียน อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้