ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมงานและร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 (SPUCON 2020) ออนไลน์*

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ขอเชิญ ร่วมลงทะเบียน Online เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) และเข้าร่วมงาน SPUCON 2020 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 หัวข้อเรื่อง "การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่าน App Zoom / Facebook Live

ลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 ตุลาคม 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ SPUCON2020 http://spucon.spu.ac.th
อัตราค่าลงทะเบียน

  1. ผู้นำเสนอบทความภาษาไทย 2,500 บาท
  2. ผู้นำเสนอบทความภาษาอังกฤษ 100 ดอลล่าร์สหรัฐ (US dollar)
  3. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ฟรี!!

กำหนดการส่งผลงาน <<
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ส่งบทความ
วันพุธที่ 16 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้เขียนปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของ Pee
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 วันสุดท้ายของการส่งบทความแก้ไข
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลการพิจารณาบทความ
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ผู้เขียนส่งไฟล์ PowerPoint หรือ Infographic หรือ Poster

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 02-579-1111 ต่อ 1331, 1252, 1155 . 02-5791111 ต่อ 2187 E-mail address: spucon@spu.ac.th

กำหนดการ คลิกที่นี่ http://spucon.spu.ac.th/filemanager/files/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_SPUCON2019%282%29.pdf