ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

คณะบัญชี SPU มัดรวมมาให้! 9 องค์ประกอบการกำหนดราคาน้ำมัน

ช่วงนี้อะไรๆก็ขึ้นราคา ไม่ว่าจะเป็นราคาทอง ราคาน้ำมัน ล้วนขึ้นราคากันเป็นแถว วันนี้ลองมาเรียนรู้องค์ประกอบการกำหนดราคาน้ำมันว่าคืออะไรและมีอะไรกันบ้าง กับอาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำหรับ 9 องค์ประกอบการกำหนดราคาน้ำมัน

  1. ต้นทุนของน้ำมัน คือ ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น (ทั้งน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล)
  2. ค่าขนส่งน้ำมัน คือ ค่าขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นไปยังสถานีบริการ
  3. ภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีที่คิดจากปริมาณน้ำมันเมื่อส่งออกจากโรงกลั่น ภาษีนี้เรียกเก็บในอัตราคงที่
  4. ภาษีเรียกเก็บเพื่อบำรุงท้องถิ่น คิดเป็น 10% ของภาษีสรรพสามิต
  5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่คิดจากราคาขายน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมัน
  6. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง คือ กองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
  7. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คือ กองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบาย อนุรักษ์พลังงาน
  8. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริษัท คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการคลังน้ำมัน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป การขายและการตลาด ค่าใช้จ่าย ณ สถานีบริการ
  9. กำไรในการขายส่งและขายปลีก คือ กำไรที่ผู้ขายจะได้รับ

เติมเต็มให้แตกต่าง ที่คณะบัญชี SPU คลิก www.spu.ac.th/fac/account/