ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

โครงการอบรม “ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา” English for Graduate Studies

โครงการอบรม "ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา" English for Graduate Studies

  • Grammar
  • Post-test
  • Vocabulary
  • Reading

วันที่ 28 สิงหาคม - 6 กันยายน 2563
เวลา 18.00 น.- 20.30 น.
วันศุกร์ - วันอาทิตย์ (รวม 15 ชั่วโมง)

ค่าลงทะเบียน
นิสิต 2,000 บาท
บุคคลภายนอก 3,000 บาท

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 หรือ Scan QR Code ลงทะเบียน คลิกที่นี่ https://bit.ly/2DnaHdd

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : CMBKK
โทร. 02 655 1100 , 061 858 8955 , 088 266 4087