ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

บัญชี SPU มัดรวมมาให้! บริหารต้นทุนอย่างไรให้ได้กำไรสำหรับธุรกิจทัวร์

วันนี้มีข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนให้ได้กำไรสำหรับการทำธุรกิจฯ จาก อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาฝาก มีอะไรกันบ้างตามมาเรียนรู้กันได้เลยครับ.

บริหารต้นทุนอย่างไรให้ได้กำไรสำหรับธุรกิจทัวร์

  1. ต้องแบ่งประเภทของต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจทัวร์ องค์ประกอบของต้นทุนที่สำคัญสำหรับธุรกิจทัวร์ คือ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนกึ่งผันแปร และต้นทุนพิเศษ
  2. ต้องคำนวณต้นทุนในการจัดทัวร์แต่ละครั้งให้ชัดเจนและถูกต้อง ในการจัดทัวร์แต่ละครั้งต้องคำนวณต้นทุนให้ถูกต้องและครบถ้วนเนื่องจากเมื่อคำนวณต้นทุนแล้วต้องนำมาใช้ในการตั้งราคาขายเพื่อเสนอขายแก่ลูกค้า
  3. ใช้กลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจทัวร์ที่เหมาะสม กลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการทำธุรกิจทัวร์คือ การคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ การมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ การมีคอนเนคชั่นที่ดีกับโรงแรมและร้านอาหาร มีมัคคุเทศก์ที่มีใจบริการ และมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจทุกช่วงฤดูกาลของการท่องเที่ยว
  4. ใช้กลยุทธ์การบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไร การบริหารงานที่ดีแต่หากขาดการใช้กลยุทธ์การบริหารต้นทุนแล้วการทำธุรกิจทัวร์ก็อาจขาดทุนได้ ดังนั้นกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไร เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดทำงบประมาณการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง และกลยุทธ์การตั้งราคาขาย