ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ชวนฟัง! บัญชี SPU Talk Online “การวางระบบบัญชีหลังวิกฤต Covid-19″ ฟรี!

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการเสวนา บัญชี SPU Talk Online “การวางระบบบัญชีหลังวิกฤต Covid-19"

โดยวิทยากร

  • คุณณปภัช ดลภัคนันทน์ (นักศึกษาปริญญาโทบัญชี SPU), กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี ออดิท แอนด์ แอคเคาท์ จำกัด
  • ดร.ชลิต ผลอินทร์หอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต SPU

ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00-20.00 น. ทาง FB เพจคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน