ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: ร่วมมือผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ที่ 6 จากขวา) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM และ 5 องค์กรภาคเอกชน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ KMITL MASTERCLASS ในการนี้ทีมงาน APM จะร่วมเป็นวิทยากรในหลัก สูตร "ผู้ประกอบการสมัยใหม่ Modern Entrepreneur" ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าเรียนได้รับความรู้รอบด้าน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ เมื่อเร็วๆนี้