ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เปิดโครงการมอบทุนป.โท หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตรนวัตกรรมการบันเทิง ช่วยเหลือนักศึกษาไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19

ช่วงวิกฤตโควิด-19 ก่อให้เกิดความท้าทายในหลากหลายมิติ รวมทั้งโอกาสในการปรับตัวให้พร้อมกับ New Normal ที่กำลังมาถึง! มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) พร้อมเป็นกำลังใจและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคนไทยให้แข่งขันในเวทีโลก สนับสนุนนักศึกษาไทยให้เรียนต่อปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่ไทยและอเมริกา โดยทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (Electrical & Computer Engineering) และ หลักสูตรนวัตกรรมการบันเทิง (Entertainment Innovation)ให้แก่นักศึกษาไทย ที่ซึ่งอาจได้รับผลกระทบ หรือ ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทั้งสองโครงการนี้มีเปิดมอบทุนการศึกษาพิเศษให้ในปีการศึกษา 2564 และ 2565 เท่านั้น! มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการแรกคือ CMKL Talent Master Fellowship 2020 เฟ้นหานักศึกษาไทยผู้มีความสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและผู้ช่วยนักวิจัย กับ Carnegie Mellon – CMKL I Thailand ในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 ทุน โดยหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรระยะเวลาสองปี โดยที่นักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งปี และไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริการะยะเวลาหนึ่งปี โดยหลังจบการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรสองใบจากทั้งสองมหาวิทยาลัย และโอกาสในการร่วมทำงานกับบริษัทชั้นนำในอเมริกา โดยประกอบไปด้วยสองประเภททุนดังนี้

ทุนประเภทที่ 1: ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ตลอดทั้ง 2 ปีการศึกษา (มูลค่าโดยประมาณ 1.6 ล้านบาท/ทุน) โดยไม่มีข้อผูกมัดหลังสำเร็จการศึกษา

ทุนประเภทที่ 2: สนับสนุนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน ประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมที่จำเป็น เบี้ยประกันสุขภาพ และ เงินสนับสนุนรายเดือน ตลอดทั้ง 2 ปีการศึกษา (มูลค่ารวมกว่า 4 ล้านบาท/ทุน)

ผู้ที่สนใจสมัครทุน CMKL Talent Master Fellowship 2020 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครจะต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลก่อน โดยสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 สิงหาคม 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน ได้ที่ https://www.cmkl.ac.th/scholarship/cmkl-talent-master-fellowship-2020 หรือ สอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมที่ อีเมล scholarship@cmkl.ac.th โทรศัพท์ 065 878 5000

โครงการที่สองคือ EIC Ideation Lab Fellowship 2020 ตามหานักศึกษา ปริญญาโท 25 คน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี และ ครีเอทีฟ เพื่อร่วมกลุ่ม Interdisciplinary เป็นกำลังสำคัญในการสร้าง Entertainment Innovation Lab ไปพร้อมกับอาจารย์และนักวิจัยแนวหน้าของประเทศ สาขานวัตกรรมการบันเทิง (Entertainment Innovation) ซึ่งโครงการ EIC Ideation Lab Fellowship 2020 ประกอบไปด้วย

ทุนประเภทที่ 1: ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 30-50% ตลอดทั้งหลักสูตร (มูลค่าโดยประมาณ 3 แสน - 5 แสน/ทุน)

ทุนประเภทที่ 2: สนับสนุนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน 100% ตลอดทั้งหลักสูตร (มูลค่า 1 ล้านบาท/ทุน)
หากสนใจทุน EIC Ideation Lab Fellowship 2020 หลักสูตร ปริญญาโท สาขา Master of Science in Entertainment Innovation (MSEI) สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน ได้ที่ https://www.cmkl.ac.th/scholarship/eic-ideation-lab-fellowship-2020 หรือ สอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมที่ อีเมล scholarship@cmkl.ac.th โทรศัพท์ 065 878 5000

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) หรือ Carnegie Mellon – CMKL I Thailand เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้าน AI Technology ระดับอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) และ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) สถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อันดับ 1 ของโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันเปิดหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก "วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (Electrical and Computer Engineering หรือ ECE)" และเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ของหลักสูตรนวัตกรรมบันเทิง (Entertainment Innovation) ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่อง AR/VR, Immersive Technology, Interactive Entertainment เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรยุคใหม่ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด "Enabling Endless Possibilities หวังให้นำความรู้ ความสามารถ บูรณาการให้พัฒนานำมาต่อยอดให้ใช้งานได้จริงในการทำงาน และยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ ที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอีกด้วย โดยความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล คือการสร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการเตรียมบุคลากรทางวิศวกรรมให้สามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้มาทำงานได้ทันทีนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุก เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพผ่านการเรียนและฝึกฝนทักษะในสถานประกอบการจริง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรมากมายร่วมกันกับองค์กรธุรกิจระดับประเทศ และองค์กรระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนั้น ๆ

เพิ่มเติม : www.cmkl.ac.th, โทรศัพท์ : 065 878 5000, อีเมล : info@cmkl.ac.th