ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

รู้หรือไม่! 4 เหตุผลว่าทำใมการค้าในประเทศอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป

เราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกนับเป็นกลจักรสำคัญประการหนึ่งของเศรษฐกิจไทย การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจมองหาช่องทางในตลาดใหม่ๆ ให้เหมาะกับสภาพที่เป็นไปของเศรษฐกิจ จะทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสและศักยภาพในการเติบโตได้อย่างไม่จำกัด สิ่งสำคัญที่ทุกคนควรลงมือทำในวันนี้คือ การเตรียมตัวสร้างความพร้อมสำหรับการพัฒนาแบรนด์สินค้าของตนเองให้มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง รวมถึงการหาโอกาสศึกษาช่องทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีหลักสูตรการอบรบทั้งในระบบ การเรียนในเวลา ระดับปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรการอบรมระยะสั้นอีกมากมายเพื่อเติมเต็มศักยภาพผู้ประกอบการ ให้สามารถคว้าโอกาสได้ยามที่ทุกอย่างกลับมาดีดังเดิมอีกครั้ง    

วันนี้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงอยากพาทุกคนมาทำความเข้าใจกับ 4 เหตุผลว่าทำใมการค้าในประเทศอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป มีเหตุผลอะไรกันบ้างตามมาทำความเข้าใจกันได้เลยจ้า!!

  1. โครงสร้างทางประชากรกำลังเปลี่ยนแปลง
    หนึ่งในประเด็นที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างมาในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี้ ก็คือโครงสร้างประชากรของไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างเต็มตัว อันจะนำมาซึ่งอัตราการบริโภคในประเทศที่ลดลงอย่างรุนแรงในอนาคต และเป็น “โจทย์” ที่ทุกคน ทุกภาคส่วน ต้องเตรียมตัวรับมือตั้งแต่วันนี้ ดังนั้นการเตรียมการขยายธุรกิจไปสู่ระดับภูมิภาคจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการทุกคนควรมองเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องเตรียมตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
  2. อุปสงค์ในประเทศลดลง
    การบริโภคในประเทศมีแนวโน้มชะลอลงตามรายได้ของครัวเรือนและการจ้างงานที่ปรับลดลงเร็วอย่างรวดเร็วภายใต้สภาวะเศษฐกิจอันซบเซาจากผลกระทบของโรคโควิด 19 อย่างไรก็ดี การได้รับการยอมรับในด้านศักยภาพทางการแพทย์ และระบบสาธารณสุข ทำให้ประเทศไทยกำลังเป็นที่หมายตามองของนักลงทุนและประเทศต่างๆ ทั่วโลกในการย้ายฐานการผลิตมายังไทยภายใต้โครงการร่วมลงทุนของรัฐและเอกชนในกสนับสนุนการลงทุนและการส่งออกสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลดีกับผู้ประกอบการไทยให้มีโอกาสและช่องทางในการกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศมากขึ้น
  3. การแลกเปลี่ยนในภูมิภาคกำลังกลายเป็น New Normal แม้สถานการณ์การค้าโลกจะยังดูไม่สดใสนัก แต่แรงส่งจากการส่งออกของการค้าชายแดน/ผ่านแดน โดยเฉพาะเมื่อกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) มีแนวโน้มที่จะเติบโตในเกณฑ์สูง ทั้งในด้านการผลิต การค้า และการลงทุน ทำให้กำลังซื้อจากประเทศรอบบ้านสูงขึ้น ซึ่งสินค้าจากไทยถือว่าเป็นที่นิยมของกลุ่มประเทศเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการเชื่อถือและยอมรับว่าสินค้าไทยมีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นโอกาสอันดียิ่งสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการจะเริ่มต้นการทำการค้าระหว่างประเทศด้วยการทดลองเจาะกลุ่มประเทศละแวกใกล้เคียงในภูมิภาคซึ่งมีพื้นฐาน สังคม และวัฒนธรรมไม่แตกต่างกันมากนักและแบรนด์สินค้าไทยยังเป็นที่ยอมรับอย่างสูงด้วย
  4. Technology กำลังเข้าเปลี่ยนโฉมการทำธุรกิจคุณ
    Cross-border E-commerce ก้าวเข้ามามีบทบาทต่อการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการในทั่วทุกประเทศต้องเร่งปรับตัว เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันเสรี การค้าระหว่างประเทศ ที่ครั้งหนึ่งหลายคน เคยคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว กำลังรุกคืบ และก้าวล้ำเข้าสู่สมรภูมิการค้าที่คุณยืนอยู่ และพร้อมที่จะกลืนกินส่วนแบ่งทางการตลาดของคุณให้หายไปได้ในระยะเวลาไม่นานนัก การเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการตั้งรับ (Growth Mindset) รวมถึงการศึกษาโอกาสในการส่งออกค้าไปยังต่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการในทุกระดับควรให้ความสำคัญ และเกมส์นี้ใครเริ่มออกตัวก่อนได้เปรียบกว่าอย่างแน่นอน