ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: กกศ.ม.ศรีปทุม พัฒนาศักยภาพบุคลากร “การสอนออนไลน์”

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โดย อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หัวข้อ “การสอนออนไลน์” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มืออาชีพ ดร.วรสรวง ดวงจินดา อาจารย์ต้นแบบ ด้าน Technology Enhanced Learning (ควอท.) และ ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ SPU เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้.ให้กับคณาจารย์และบุคลากรหน่วงงานต่างๆภายใต้กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ณ ห้องบงกช ชั้น 6 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้