ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ห้ามพลาด! ขอเชิญร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ผ่านออนไลน์ ฟรี! “Explore and Go For Green มากกว่าการเดินทาง”

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ออนไลน์ ฟรี !!
กับโครงการก้าวแรกสู่อาชีพอุตสาหกรรมบริการ 63
ในหัวข้อ "Explore and Go For Green มากกว่าการเดินทาง"

พบกับ Guest Speakers
คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร National Geographic (ฉบับภาษาไทย) และกรรมการบริหารบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
เวลา 15.00-16.00 น.
ผ่าน zoom และ Facebook Live