ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

EXECUTIVE PROGRAM Restaurant Management for Startups

EXECUTIVE PROGRAM
Restaurant Management for Startups
การจัดการร้านอาหารสำหรับผุ้ประกอบการ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจขั้นตอนการเปิดธุรกิจร้านอาหาร เริ่มจากแนวคิดการวางแผนธุรกิจไปจนถึงการปฏิบัติการและการควบคุม โดยให้ความรู้และทักษะในการดำเนินงานธุรกิจร้านอาหาร กระบวนการการจัดการ การบริหารและการจัดการพนักงาน การตลาด การขาย การบริหารการเงิน การวางแผนเมนู การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และการให้บริการ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ และการรับมือกับปัญหาที่พบบ่อยในร้านอาหาร เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
รายละเอียดหลักสูตร

 • การวางแผนธุรกิจร้านอาหาร
 • การสัมมนาหัวข้อ ทำอย่างไรให้ธุรกิจอาหารประสบความสำเร็จ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร
 • แนวคิดและการเลือกทำเลที่ตั้ง
 • การวางแผนรายการอาหาร การจัดทำสูตรมาตรฐาน เครื่องมือและอุปกรณ์
 • การออกแบบการบริการอาหารเครื่องดื่ม
 • การปฏิบัติงานเครื่องดื่ม และบาร์
 • งานครัว และส่วนปฏิบัติการ
 • การออกแบบพื้นที่ห้องอาหาร
 • การออกแบบผังครัว และส่วนปฏิบัติงาน
 • การบริหารจัดการพนักงาน
 • บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจร้านอาหาร
 • การจัดซื้อวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม
 • สุขอนามัยและอาหารปลิดภัย
 • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร
 • การตลาดและการขายสำหรับธุรกิจร้านอาหาร
 • นำเสนอผลงานการวางแผนธุรกิจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารขนาด SME ผู้ที่กำลังวางแผนลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร ผู้ที่ต้องการหาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร ผู้สนใจทั่วไป
"การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ"

รู้ลึก! เข้าใจจริง! เรื่องธุรกิจร้านอาหาร!!!

กระบวนการการจัดการ / การบริหารพนักงาน / การตลาด การขาย /

การบริหารการเงิน / การวางแผนเมนู / การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม /

การให้บริการ / การรับมือกับปัญหาต่างๆ ในแต่ละสถานการณ์ และอีกหลากหลายองค์ความรู้

พร้อมเปิดมุมมองธุรกิจด้วยการศึกษาดูงานร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จ

โปรฯ ส่วนลดพิเศษ!

ลดทันทีท่านละ 5,000 บาท

เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการอบรม ภายใน 15 ส.ค. นี้!

สมัคร!และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการวิชาการ

โทร.02-721-8469-70, 093 924 5963(จิ๊บ), 092 254 2018(ปู), 086 598 5598(พิมพ์)

094 554 3664(บี), 089 632 6255(นุ๊ก), 098 829 6901(สปอย), 085 910 7888(แจ็คพอต), 089 024 4334(อ้อย)

หรือ https://www.facebook.com/trainingdtc

เอกสารการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา
  การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 79,900* บาท/ท่าน/หลักสูตร พร้อมการสมัครได้ทันทีค่ะ (ราคารวมศึกษาดูงาน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1.เช็คสั่งจ่าย "วิทยาลัยดุสิตธานี"

2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "วิทยาลัยดุสิตธานี" ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้

-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9

-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0    

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการวิชาการ