ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ปรับโฉม!สารพัดช่างธนบุรีผุดคอร์สพัฒนาศิลปิน พร้อมพัฒนาเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเสริมสวยและความงาม ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า วิทยาสารพัดช่างเป็นสถานศึกษาภาครัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีหน้าที่ให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ช่วยพัฒนาทักษะกำลังคนให้มีโอกาสมีงานทำมากขึ้นทั้งในส่วนที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ มีหลักสูตรระยะสั้นที่เข้มข้นสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เล่าว่า วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยเน้นพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเสริมสวยและความงาม เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รองรับอุตสาหกรรม ด้านวิทยาการความงามในอนาคต โดยวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสาขาเสริมสวยเฉพาะทางและให้คำ ปรึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเสริมสวยสมัยใหม่ ตลอดจนงานเสริมสวยสายบันเทิง อย่างการอบรมระยะสั้น หลักสูตร การพัฒนาศิลปิน 60 ชั่วโมง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ความงาม ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดง ค่าเล่าเรียน 200 บาทตลอดหลักสูตร ซึ่งเนื้อหาเริ่มอบรมตั้งแต่สมรรถนะการดูแลผิวพรรณ ได้แก่ การเลือกเครื่องสำอางในการทำความสะอาดผิวหน้า ผิวกาย การล้างและนวดหน้าดูแลผิวพรรณ และความรู้พื้นฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เหมาะกับชนิดผิว สมรรถนะการพัฒนาบุคลิกภาพ ได้แก่ การพัฒนาท่วงท่า อิริยาบถ การนั่ง การเดิน การยืน โดยการฝึกถ่ายโฆษณา และการนำเสนอตัวเองผ่านสื่อ การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการสนทนา โดยฝึกพูดแนะนำตัว ฝึกบุคลิกภาพพื้นฐานสำหรับศิลปิน ฝึกการออกเสียง (voice) ฝึกภาษากายสำหรับงานแสดงและการเข้าสังคม การสื่อสารสำหรับแคสติ้ง (Casting) การถ่ายภาพโปรไฟล์ (Profile) การถ่ายวิดีโอแนะนำตัวให้ได้งาน การนำเสนองานเชิงวิชาการ การแสดงบทบาท ตัวละครเชิงวิชาการ สมรรถนะการปรับภาพลักษณ์ ได้แก่ การเลือกทรงผมให้เข้ากับใบหน้า การแต่งหน้า ทำผมออกสื่อ การแต่งหน้าเพื่อแคสติ้ง (casting) งานโฆษณา การแต่งหน้าออกงานขี้นเวที การแต่งหน้าเพื่องานรับรางวัล การแต่งกายให้เข้ากับโอกาสและสถานที่ และสมรรถนะด้านการแสดง ได้แก่ การแสดงสำหรับละครโทรทัศน์ การตีความบทบาท การถ่ายทอดอารมณ์ การแสดงสำหรับภาพยนตร์ ซึ่งจะมีการทดสอบทำเวิร์คช้อป( work shop) มีการประเมินผลสมรรถนะทั้ง 4 ด้าน โดยในวันรับมอบเกียรติบัตร ผู้เรียนจะต้องเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพและโอกาสในพิธีการรับเกียรติบัตรอีกด้วย

น้องการ์ฟิลด์ หรือนายชัชวาล จิตรชื่น นักศึกษาอบรมระยะสั้น หลักสูตร การพัฒนาศิลปิน 60 ชั่วโมง วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เล่าว่า ปัจจุบันตนกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พอดีได้ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมแสดงละครซีรีย์ Love of time จึงต้องการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ และการแสดง โดยตัดสินใจเลือกสมัครเรียนหลักสูตรการพัฒนาศิลปินของวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เพราะเนื้อหาที่เรียนตรงกับที่ตนต้องการจะพัฒนา ตั้งแต่การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกาย ผิวพรรณ รูปทรงใบหน้า วิธีการเลือกผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสำหรับการดูแลผิวพรรณ การเลือกเครื่องสำอาง การเลือกเสื้อผ้า การอ่านใจคน หลักการดูแลผิวหน้าและผิวกาย การพัฒนาท่วงท่าอิริยาบถ การนั่ง การเดิน การยืน การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการสนทนา โทนเสียง จังหวะ การใช้คำพูดตามสถานการณ์ เทคนิคการถ่ายภาพให้ดูดี เทคนิคการถ่ายวิดีโอแนะนำตัวให้ได้งาน การแสดงสีหน้าและน้ำเสียงตามบทสนทนา เทคนิคการดึงอารมณ์ตามบทละคร การแต่งหน้าพื้นฐาน การแต่งกายตามโอกาส การเลือกชุด สี โทน และการนำเสนองานแสดง และเนื่องจากตนยังเป็นนักศึกษาที่ยังไม่มีรายได้ การเรียนที่นี่จึงตอบโจทย์ความต้องการ เพราะค่าเรียนไม่แพง และบรรยากาศในชั้นเรียนก็น่าเรียน มีเพื่อนๆ ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างภาพลักษณ์ และเสริมความมั่นใจ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งตนคิดว่าหลังจากเรียนจบจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนางานด้านวงการบันเทิงได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ หากสนใจสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้นด้านเทคโนโลยีเสริมสวยและความงาม ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 099-614-6691 หรือ โทร. 02-437-5371 หรือที่วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี