ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

หลักสูตร Customer Delight (อบรม 13 ส.ค. 63)

Customer Delight (เพื่อการบริการลูกค้าอย่างเหนือชั้น)

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

13 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเฉพาะ Customer Delight  ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน  เนื่องจากความสัมพันธ์กับธุรกิจ เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าใช้ในการเลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า ใช้หรือไม่ใช้บริการกับธุรกิจหนึ่งๆ

หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าถึงพฤติกรรมของ Customer Delight  วิธีการค้นหาความต้องการที่แท้จริง เทคนิคการสร้าง Customer Delight เพื่อสร้างความจงรักภักดี รวมถึงวิธีการรักษาฐาน Customer Delight ผ่านการทำกิจกรรม Role Play และ Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้งานได้จริง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความต้องการของ Customer Delight อย่างแท้จริง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีการสร้างบริการที่เหนือว่า (Customer Delight) เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าสูงสุด
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนบริหารและรักษาฐาน Customer Delight ในจงรักภักดีต่อองค์กร
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1 เข้าถึง เข้าใจ ธรรมชาติของ Customer Delight

 1. พฤติกรรมและความต้องการของ Customer Delight ในยุค….แห่งการแข่งขัน
 2. กิจกรรม Workshop : ค้นหาความต้องการ….เพื่อสร้าง Customer Delight
 3. ความสำคัญของ Customer Delight ในยุคแห่งการแข่งขัน
 4. ทำยังไงให้เป็น……Customer Delight?
 5. สิ่งสำคัญที่นักบริการต้องมีในการสร้าง Customer Delight
 6. กิจกรรม Workshop : ค้นหาตัวตน….สู่การสร้าง Customer Delight
  Module 2  สร้าง Customer Delight สู่ความประทับใจไม่รู้ลืม
 7. การสร้าง Customer Delight เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร
 8. กิจกรรม : การสร้าง Customer Delight เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า
 9. 5 เทคนิคการสร้างสัมพันธ์สู่….การสร้าง Customer Delight
  • บริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ
  • รับฟังถึงปัญหาและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า
  • วางแผนการติดตามลูกค้าไม่ให้บ่อยไป…เพื่อไม่ให้ลูกค้ารู้สึกอึดอัด
  • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ
  • สร้างความยืดหยุ่นกับลูกค้า
 10. การพิจารณาข้อดีและข้อพึงระวัง ของ Customer Delight
 11. กิจกรรม Role Play บริการอย่างเหนือชั้นสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม
 12. การบริหารบริการเพื่อรักษาฐาน Customer delight
 13. Customer Delight ที่ขัดต่อนโยบายขององค์กร
  • ลูกค้าเรียกร้องมากเกินไปขัดต่อนโยบายบริษัท
 14. กรณีศึกษา วิธีแก้ไขปัญหาลูกค้าเรียกร้องมากเกินไปแต่เราไม่สามารถให้ได้
 15. ถาม – ตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2

ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining