ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

สจล. สรรหาคณบดีคณะวิศวะกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประกาศสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 โดยผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ติดต่อ 02-329-8242 หรือ 02-329-8000 ต่อ 3023, 3959 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ที่ www.kmitl.ac.th