ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

กล่มทรู รับประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ”

กล่มทรู รับประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ”
ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563
ย้ำภาพความมุ่งมั่น ทรู เพื่อการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง 12 ปี

กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” แก่ กลุ่มทรู โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ เป็นตัวแทนรับมอบ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 จากการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล สนับสนุนภาคการศึกษาไทยมาตลอด 12 ปี ใน “โครงการทรูปลูกปัญญา” รวมถึงการร่วมขับเคลื่อน “โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED” เพื่อให้คนไทยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างทัดเทียมกัน โดยทรู ได้จัดทำเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทรูปลูกปัญญา คลังความรู้ บทเรียน และข้อสอบแบบออนไลน์ขนาดใหญ่ ครบทุกกลุ่มสาระวิชา สำหรับทุกช่วงวัย ช่องทรูปลูกปัญญาที่นำเสนอรายการส่งเสริมการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และสาระบันเทิง ที่อัดแน่นด้วยความรู้ที่ดูสนุก ตลอดจนโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม รายการธรรมะเรียลลิตี้ถ่ายทอดสดที่ดำเนินมาถึงปีที่ 8 แล้ว

นอกจากนี้ กลุ่มทรูยังเป็นหนึ่งในสิบสององค์กรภาคเอกชน ผู้ร่วมก่อตั้ง “โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED” โดยทำงานร่วมกันภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (School Partner) เข้าไปเป็นเพื่อนคู่คิดกับผู้อำนวยการโรงเรียนในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พร้อมทั้งส่งผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) ไปช่วยผลักดันการใช้อุปกรณ์และสื่อ ICT เพื่อการศึกษา รวมถึงแนะนำการใช้สื่อด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน พร้อมทั้งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา พร้อมเน็ตซิมจากทรูมูฟ เอช จำนวน 5,000 ชุด เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ครูและนักเรียนครบทุกคนในโรงเรียนนำร่อง 17 จังหวัดทั่วประเทศด้วย