ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จัดงานสัมมนานานาชาติด้านการสื่อสาร

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารและการจัดการ ครั้งที่ 4  ขึ้น ณ โรงแรม โซฟิเทล รัชดา กรุงเทพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยในปีนี้มี ผู้ให้ความสนใจเข้ารร่วมงานการทางวิชาการมากกว่า  50 ผลงาน

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดสอนด้านนิเทศศาสตร์การตลาดทั้งปริญญาตรี โท เอก สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ม.หอการค้าไทย