ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ ปีที่ 57 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายเกริกไกร  จีระแพทย์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย  อธิการบดี   รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์  ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยและประธานโครงการ Harber. Space@utcc โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดพรหมวงศาราม  เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 57   โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  โดยมีมาตรการ เว้นระยะห่าง  Socail Distancing   เพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด อีกด้วย   ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2563