ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

NRRU เสวนาวิชาการ (ออนไลน์) “มหาวิทยาลัยหลัง COVID-19”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ (ออนไลน์) เรื่อง มหาวิทยาลัยหลัง COVID-19  พบกับ การปาฐกถาพิเศษเรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลัง COVID-19  โดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และ การเสวนาเรื่อง การปรับตัวของมหาวิทยาลัย หลัง COVID-19  โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายกงกฤช หิรัญกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายมารุต ชุ่มขุนทด ผู้ก่อตั้ง Class Cafe และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
รับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ที่แฟนเพจ : Nrru มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (www.facebook.com/prnrru/)